Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EN Of Mice and Men

Skapad 2019-11-21 09:42 i Rättviksskolan Rättvik
Gruppdiskussioner utifrån filmen Of Mice and Men.
Grundskola 1 – 9 Engelska
Arbete med boken och filmen "Of Mice and Men".

Innehåll

Du ska ta reda på information om författaren John Steinbeck och skriva en text som du ska lämna in.

Vi ska tillsammans läsa en förkortad version av "Of Mice and Men" och sedan se filmen.

Därefter ska du få förbereda dig att delat i en gruppdiskussion, där du aktivt ska delta i samtalet och delge dina tankar, åsikter och reflektioner.

Du ska till varje del svara på frågorna till kapitlen och reflektera över följande karaktärer:

 Lennie, George, Curly, Curly’s wife, Crooks, Candy

 Du ska fundera kring dessa frågor:

What do the different  characters do in the book/film and why?

Attitudes in society

Compare with today’s attitudes and society, look for similarities and differences.

 Du kommer att bedömas efter följande kunskapskrav:

Redogöra för, diskutera och kommentera innehåll.

Använda innehållet i texter i egen produktion.

Formulera sig i skriftlig framställning.

Uttrycka sig i muntligt interaktion.

Använda strategier i interaktionen.

Jämföra med egna kunskaper och erfarenheter.

Uppgifter

 • EN - Mice and men Ch 6-7

 • EN - Mice and men Chap 4-5

 • EN - Of mice and men Chapters 1-3

 • Muntlig filmdiskussion

 • Biography - John Steinbeck

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: