Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

läslyftet Annalisa och skräpmonstret

Skapad 2019-11-21 09:49 i Smedby förskola Österåker
Förskola
Mall att använda efter planerat undervisningstillfälle på Reflektionsmöte. Svaren i dokumentet används som grund i planeringen av kommande undervisningstillfälle.

Innehåll

Efterarbete, Samvärdering 
Samvärdering betyder att du reflekterar tillsammans med kollegor kring barnens lärande i undervisningstillfället. 
 
Ämne: Läslyftet
Datum: 19/11
Deltagande pedagoger:

 Andreas

Vad ser vi att barnen/barnet visat intresse för i undervisningstillfället?

jag ser att barnen visade intresse i hur man värnar om naturen och att man ska återvinna vissa saker.

 
Vilka lärprocesser har du sett?
 men ser att dom får ideér om hur man ska göra för att värna om våran natur .
Hur har du varit delaktig i aktiviteten?
 Jag var med och läste boken och ställde frågor så dom fick reflektera om vad som hände i boken.
Hur har barnet/barnen utmanats i aktiviteten?
 Barnen utmanades med nya ord och att dom fick tänka tillbaka vad boken handlade om.
Vad ska vi tänka på till nästa undervisningstillfälle?
 Nästa gång vi läser boken ska vi stanna upp och prata om vissa ord och ställa nya utmanande frågor. 
Hur går vi vidare?

vi läser boken flera gånger och ändrar på frågorna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: