Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material i vår omgivning

Skapad 2019-11-21 09:53 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Undervisningen i ämnet fysik och kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska samt kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Vad är föremål tillverkade av? Vilka egenskaper har de och hur kan man sortera dem? Varför sjunker vissa saker i vatten? Detta och mycket mer kommer du få lära dig om i detta arbetsområde.

Innehåll

Period - v.46-v.50

 

Arbetssätt - Eleverna kommer att få ta del av olika faktatexter och filmer kring olika material.

De kommer få skriva egna faktatexter, redovisa i mindre grupp om ett föremål och dess

material och egenskaper samt arbeta med olika frågor och öva på hur olika material

källsorteras. 

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde -

*Du kommer att få lära dig om materials olika egenskaper.

*Du kommer få lära dig hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende,

magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

*Du kommer få lära dig om människors utveckling och användning a olika material genom

historien.

*Du kommer få lära dig om vilka material vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan

källsorteras.

 

Utvärderingsformer - Eleverna kommer bedömas på om de kan:

-Beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material.

-Beskriva olika materials egenskaper.

-Redogöra för olika materials användningsområden.

 

Du visar dessa kunskaper genom att aktivt delta under lektionerna: lyssna, svara, berätta,

diskutera. Du kommer också få möjlighet att visa dina kunskaper muntligt samt skriftligt vid

slutet av arbetsområdet. 

 

Preliminär veckoplanering -  

V.46 Plast - Vi ser bland annat filmen "Plasten i vår vardag - mikroplast i haven och återvinning av plast", samtalar samt skriver

besvarar frågor kring ämnet.

V.47 Glas - Vi ser bland annat filmen "Hållbar utveckling återvinning: Glasförpackningar", samtalar om vilka föremål som är gjort

av glas samt skriver faktatexter. 

V.48 Metall - Vi lär oss om metallens historia och dess användningsområden.

V.49 Materials olika egenskaper - Vi lär oss bl.a. om vilka material som leder ström samt vilka föremål som flyter respektive sjunker i vatten.

V.50 Källsortering & Utvärdering - Källsortering: Sorteringsövning kring föremåls olika material i Smart Notebook.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
    NO   3
  • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
    NO   3
  • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
    NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: