Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i franska åk 8 v 45 - 50

Skapad 2019-11-21 10:41 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Inom undervisning i franska ges du möjlighet att: • utveckla din förmåga att använda franska för att kommunicera i tal och skrift om t ex väderuttryck, fritidsaktiviteter, släktord, datum, Europas länder.... • fördjupa din förståelse av talad franska i olika situationer och sammanhang; • utveckla din förmåga att reflektera över levnadssätt och kultur i fransktalande länder; • utveckla såväl lust som förmåga att lära dig språk.

Innehåll

 Fras- o ordområde: namn på månader och att säga datum, namn på årstider, några av Europas länder, att skriva vykort och berätta om var man är, med vem, om platsen ..

Grammatik: verbet aller i presens och att bilda futurum med verbet aller  (= futur proche)

Tidsplan

 

 Fram till skriftliga provet den 27 november jobbar vi med de tre vykorten på sidan 82,83 och 84 i textboken.   

Läxor och annan information lägger jag i lärlogg på Unikum. Läxa till fredagar.

 

Arbetssätt

 • genomgångar
 • muntliga och skriftliga uppgifter enskilt eller i grupp
 • eget arbete med utgångspunkt i franskböckerna
 • övningsmästaren (ljudfiler, glosor och övningnar) på nätet kopplat till läromedlet Chez nous
 • Quizlet och program från UR skola och SLI, mediacenter

Material

 • textbok
 • övningsbok
 • iPad
 • skrivhäfte

Utvärdering och bedömning

       Deltagande på lektionerna, läxförhör, prov, redovisningar. Förberett prov torsdagen den  27 november. Muntlig framförande under vecka 49.

Centralt innehåll

 • vardagliga situationer, vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där tyska används;
 • berättelser, dialoger;
 • grammatiska strukturer;
 • ord och fasta språkliga uttryck i texter och i talat språk i olika situationer.

Kunskapskrav

      (se Läroplanen för Moderna språk)

Matriser

M2
NP Moderna språk 7-9

Underlag saknas
Ännu ej uppnått målen
Hörförståelse
Förstå tydligt talat språk
Du har svårt att förstå innehållet i tal
Du förstår det mest väsentliga
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Läsförståelse
Förstå innehållet i enkla texter
Du har svårt att förstå innehållet i texter
Du förstår det mest väsentliga
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Skriva (framställning)
Formulera sig skriftligt
Du har svårt att formulera dig i skrift
Du formulerar dig enkelt och begripligt, med fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar
Skriva (interaktion)
Du har svårt att kommunicera/interagera i skrift
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar
Tala (samtala)
Uttrycka sig muntligt
Du har svårt att uttrycka dig muntligt
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till mottagare och sammanhang
Tala (framställning)
Formulera sig muntligt
Du har svårt att formulera dig muntligt
Du formulerar dig enkelt och begripligt, med fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar
Strategier vid interaktion (samtal)
Välja och använda strategi
Du har svårt att använda strategier
Du väljer och använder någon strategi som förbättrar interaktionen
Du väljer och använder några strategier som förbättrar interaktionen
Du väljer och använder flera olika strategier som förbättrar interaktionen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: