Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen åk 8

Skapad 2019-11-21 10:47 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Biologi
Kroppen är fascinerande! Vi undersöker våra celler. Vi förundras över hur maten förändras genom kroppen. Varför måste vi andas? Vi lär oss om kroppens transportsystem - blodomloppet. Hur renas gifter från kroppen? Huden - vilket otroligt skydd! Skelettet ger oss stadga och musklerna hjälper oss vid förflyttning. Kroppen är fascinerande!

Innehåll

 

Konkretisering

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • förstå cellens uppbyggnad, förökning och arbete
 • kunna förklara hur kroppens organ fungerar samt kunna beskriva vanliga sjukdomar
 • beskriva samband i människokroppen genom att använda begrepp från området
 • förstå hur kroppen bearbetar kolhydrater, proteiner och fetter ur ett biologiskt och kemiskt perspektiv
 • utföra och utvärdera undersökningar

Undervisning/arbetssätt

Undervisning

Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner och se filmer. Vi kommer att genomföra undersökningar.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske dels på lektionstid men även vid förhör och inlämningar

 • Beskrivning av cellens begrepp
 • Matens väg genom kroppen
 • Utförande och utvärdering av laborationer
 • Sammanfattande slutuppgift om kroppens organ

 

Följande förmågor bedöms:

Förmåga att granska information och kommunicera

- Söka och använda information

- Formulera ställningstagande

Förmåga att genomföra undersökningar

- Genomföra undersökningar

- Jämföra resultat

- Förbättringar och rimlighet

- Dokumentera

Förmåga att använda begrepp och teorier

- Kunskaper 

- Begrepp

- Föra resonemang om kropp och hälsa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: