Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2019-11-21 12:35 i Persfallets förskola Hofors
Förskola
Hela stjärnfallet kommer att utforska skogen i vårat närområde kontinuerligt.Vi har som mål att barnen ska få lära känna vår natur genom att utforska den och genom lek.Att lära sig om växter och djur och naturen genom alla årstider.

Innehåll

Vårat syfte är att väcka barnens nyfikenhet för vår natur,växter,djurliv genom att utforska den i vårat närområde och även att delta i fysiska aktiviteter genom att vistas i olika naturmiljöer.

Att ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: