Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Integritet 2020

Skapad 2019-11-21 14:25 i Förskolan Eken Östhammar
Barns integritet
Förskola
Förskolan Eken har valt att arbeta med extra fokus på barns integritet under vecka 46.

Innehåll

Syfte:

Se läroplansmål längst ner på planeringen.


Avdelningens mål:

 • Att barnen lär sig säga stopp, nej eller sluta om något känns obehagligt eller fel. Och att de kan använda sig av det som ett verktyg. Ett exempel är att barnet kan säga ifrån om det inte vill ha en kram av någon vuxen eller annat barn.
 • Att barnen lär sig att lyssna till ett stopp, nej eller sluta.
 • Att barnen lär sig att känna igen sina egna känslor och andras.

 

Aktivitet/metod:

 • Prata om och synliggöra olika känslor
 • Högläsning bl.a kompisböckerna "Stopp", "Prata om det" samt ”Barnen i Kramdalen”
 • Sjunga sånger med fokus på att träna på innebörden i ordet stopp.
 • Prata om privata områden

När? Var? Hur? Varför?

Aktiviteterna sker i:

 • gruppverksamheten
 • samling
 • på och efter läsvila
 • genom spontana samtal över hela dagen när tillfälle ges.

Aktiviteterna sker således i både storgrupp men oftast i smågrupper för att främja samtalet.

 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Personalen använder reflektionsrutan som enbart är synlig för personalen för denna punkt för att kunna föra arbetet framåt.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: