Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laborationsprov år 8 VT20

Skapad 2019-11-22 04:44 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi Fysik
Laborationsprov: Protein och Kolhydrat. En viktig del av de naturvetenskapliga ämnena är de systematiska undersökningarna.

Innehåll

Laborationsprov

 Din uppgift är att ta reda på vilken av vattenlösningarna som innehåller Protein, Stärkelse, Monosackarid resp. Disackarid.

 • Du kommer att få ta del av en demo av de praktiska momenten av din lärare (lektionen innan lab.provet).
 • Du kommer att få en tillhörande laborations-instruktion vid laborations tillfället.
 • Du ska redovisa ditt resultat med en komplett Laborationsrapport, som lämnas in till din undervisande lärare.
 • Du arbetar ihop med en arbetskompis och genomför de praktiska momenten, men sedan lämnar du in en egen laborations rapport, där samtliga rubriker finns redovisade.
 • Vid ett laborationsprov har du goda möjligheter att visa dina kunskaper både vid de praktiska momenten men även visa dina ämnesspecifika kunskaper. De praktiska momenten kommer att bedömas i samtliga tre No-ämnena ( Ke, Bi, Fy ).

Viktigt att du lämnar in rapporten i tid så Liselotte hinner rätta och bedöma!

 

 

Uppgifter

 • Mall Laborationsrapport

 • Labbhandledning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Fy Bi Ke
Laboratiosmatris åk.9 Ht.19

E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Planera och Hypotes
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Under laboration, diskning ingår!
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Har du utfört laborationen korrekt men ändå får missvisande resultat behöver det inte påverka bedömningen negativt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Själva rapporten, skriv gärna på dator.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Har visar du att du kan koppla laborationen till det du lärt din i NO.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: