Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattelpanering kapitel 2 Geometri år 7

Skapad 2019-11-22 11:12 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Geometri Area, omkrets, volym

Innehåll

INNEHÅLL/CONTENT

 

 

Varje lektion kommer att inledas med en kortare eller längre genomgång.  Alla genomgångar skrivs i sen rosa skrivboken.

 

vecka 

sidor 

 

42

56-60

 

43

61-66

 Internationelladagen onsd

44

LOV

 

45

67 - 73

 

46

74 – 75 blå/röd-kurs

 Diagnos

47

Blå/röd-kurs

 

48

repetition

Prov? 

 

Det viktigaste är att du förstår, inte att du gör alla uppgifter. Varje torsdagslektion kommer jag att kolla så att du ligger i takt med planeringen. Om du ligger efter behöver du arbeta hemma. Det är läxa att ligga i takt med planeringen. 

 

MÅL/TARGET

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig: 

 
 
 
 ·       Att beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar

 

·       Att beräkna omkrets och area av månghörningar

·       Att beräkna volym av prismor

·       Några enheter för längd, area och volym

·       Att beräkna arean av begränsningsytor

 

 

Begrepp du behöver:

endimensionell, längd, sträcka, meter, tvådimensionell, area, yta, kvadratmeter, tredimensionell, volym, kropp, hörn, kubikmeter, kant, sida, basyta, hörn, prisma, rätblock, kub, pyramid, månghörning, diagonal, rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, vinkelsumma, likbent triangel, liksidig triangel, parallell, parallelltrapets, parallellogram, romb, kvadrat, rektangel, begränsningsyta

 

MATERIAL/RESOURCES

Matte Direkt 7 - kapitel och repetition

"Nyckeln"

Delavstämning via Diagnos

 

BEDÖMNING/ASSESSMENT

Resonerar under gemensamma arbetsuppgifter.

Prov på kapitlet.

Prov på de 4 räknesätten

 

Uppgifter

 • Omprov i Geometri måndag 16/12

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: