Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöhästar, Backstugans Förskola, Simrishamns Förskolor - Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

Skapad 2019-11-22 11:41 i Backstugans förskola i Simrishamn Simrishamn
Förskola
Simrishamns kommuns förskolor arbetar med likvärdighet och barnets bästa i fokus genom ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Prioriterat målområde läsåret 2019-2020.

Innehåll

Syfte

Alla barns rättighet till likvärdig utbildning.

Långsiktiga effekter/mål

Simrishamns förskolor har ett språkutvecklande arbetssätt i all undervisning. 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål:

Barnen ska utveckla ett intresse för bokstäver. Vi vill se (höra) tecken på att barnen rimmar i vardagen. 

Att barnen ska använda språket som kommunikationsmedel. 

 

Vilka förutsättningar har vi skapat för lärande? 

Vi använder namnlappar utan bild i olika sammanhang för att barnen ska hitta sin plats osv. 

Vi har kommit igång med språkljudsleken och kompletterar fortlöpande vår dokumentationsvägg med språkljudsbilder och TAKK-tecken. 

Har introducerat rim-memory och samtalar även om rim. Vi har en rim-ramsa om båtar.  

I sångstunderna sjunger vi på rim, språkljudar, klappar puls/rytm och stavelser.

 

Vi fortsätter använda begreppen från vårt tema; Östersjön, Tommarpsån sill, makrill, lax, torsk, hav, å, m.m. 
Vi skapar mötesplatser till kommunikation ex.vis, alla målade Tommarpsån gemensamt. 
Vi har ställt frågan till barnen; "- vad behöver man för att bygga en bro?" 
Tillsammans med barnen reflekterar vi med hjälp av bilder efter utedagar och andra aktiviteter. 
Vi har läsvila och läser även då barnen önskar det. 

 

Vilket resultat har vi uppnått i förhållande till målet/vad har barnen lärt sig och vilka mätmetoder har vi använt?

Vi ser att de flesta barnen hittar sina namn, både namnlapparna vid bordet och klämmorna till torkskåpen. När de själva letat efter sitt namn, kommer och visar oss och vi säger: ja det är ditt namn” - ser de så stolta ut. 

Vi hör dem säga Östersjön, Tommarpsån, sill, makrill, torsk, lax, bro m.m. 

Vi ser/hör hur barnen kommunicerar med varandra, ber om färger, väntar, samtalar om färgerna. 

Barnen har mer och mer börjat rimma spontant och känner igen de språkljudstecknen som vi har introducerat. 

Föräldrar har berättat att barnen glatt benämner begrepp från vårt tema. Ett av barnen la ut en filt på golvet och sa att det är Östersjön. Han spelade även fotboll där lagen hette Östersjön och Tommarpsån. Ett barn har pratat om ”Ålakråga” hemma och när föräldern frågade vad fågeln heter på riktigt, så svarade barnet ”Skarv”. När vi tittar på bilder på dokumentationsväggen hör vi barnen berätta att de har varit där med sina föräldrar. 

Nedan frågor kopieras till reflektion:

Vilka faktorer har påverkat resultatet?

Barnen har fått konkreta/verkliga upplevelser av vår tema, vi har besökt hamnen, Östersjön, Tommarpsån och fiskaffären. Vi följer upp aktiviteter/tema med bilder, och i viss mån även med TAKK-tecken, barnen är delaktiga genom att skapa bilder/målningar till vår dokumentationsvägg och vi samtalar och kommunicerar mycket med dem. 
 

Vi delar barnen i två grupper på läsvilan. Först gjorde vi en mindre och en större grupp, utifrån barnens behov (11/5), men tyckte sedan att den stora gruppen blev för stor. Vi jämnade ut grupperna och bytte bokläsning mot andra språkövningslekar. 

 

Hur planerar vi för vidare utveckling?

Våren 2020

Nya begrepp Pentagon, oval, romb.

Rim med takk- tecken.

Språkljudslek.

Barnen frågar efter sina namnlappar när de ska skriva sina namn - de skriver av.

Ser på Pollyglutt.

Ger barnen  utrymme för matematiska diskussioner - jämför de olika formerna.

Introducerat nya sånger ex, Känslosången.

Gett tid till reflektioner och diskussioner runt bilden av bron.

20200302

Vi känner att vi har lite tid för att ha planerad sångstund, en vila i veckan som vi är två pedagoger och alla barn istället för att dela oss.

De andra två dagarna rim och ramsor och språkljud.

Vi använder oss av språkljuden när vi ska hämta maten(barnen får lyssna och så visar Annicka ett språkljud och barnen känner igen sitt språkljud/bokstav).

Annicka har många sånger som är kopplade till rim och ramsor och normer och värde.

Annicka har satt upp ett veckoschema - bildstöd till barnen - barnen visar intresse för detta och står och tittar , vad ska vi göra idag?

En tanke att använda språkljuden i lek på gymnastiken som ex, gammelgäddan.

Polyglutt- vi tittade på kompisboken Dela med sig med takk- tecken och barnen kommentarer, vi lyssnade och tittade på tecknen.

När vi använde cement och gips pratade vi om begreppen lös, stelna, blanda.

På Muséet såg vi barn som räckte upp handen och vågade prata inför alla - stort engagemang och delaktighet.

Vi har spelat upp sagan om pannkakan där bilderna sitter på en pinne(visa sagor på olika sätt) - denna saga har rim ex, anka - vanka.

 

Vilka resultat har vi uppnått?

 

Barnen rimmar i vardagen och vi kan se dem använda takk- tecken.

Föräldrar berättar att deras barn använder takk-tecken hemma.

De känner igen språkljuden.

Det diskuteras/jämförs och reflekteras när de jobbar med bron - vi hör och ser kommunikation.

Alla barn har fört kommunikation utifrån bilderna på Shadow Puppet, de kom ihåg olika saker.

Barnen önskar sånger och vi kan höra dem gå och sjunga på de nya som de lärt sig - de är intresserade/koncentrerade och glada när vi har planerad sångstund.

De nya formerna används romb, Pentagon och oval och en dag undrade ett barn varför vi ej bytt ut formerna i vår påse som vi använder för att para ihop oss inför gymnastik och utedagar. Detta uppmärksammade vi och tillförde de nya formerna i påsen.

Tänk på till hösten, vi ska dela barnen i grupper efter deras behov/utveckling , ex; språkljud, rim/ramsor, utmaningar m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: