Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallon - Språk och kunskapsutvecklande arbetssät

Skapad 2019-11-22 12:07 i Borrby förskola Simrishamn
Förskola
Simrishamns kommuns förskolor arbetar med likvärdighet och barnets bästa i fokus genom ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Prioriterat målområde läsåret 2019-2020.

Innehåll

Syfte

Alla barns rättighet till likvärdig utbildning.

 

Långsiktiga effekter/mål

Simrishamns förskolor har ett språkutvecklande arbetssätt i all undervisning. 

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål:

• lära sig några för barnen kända sånger, gärna med rörelser för att barnen själva ska kunna önska dessa om ord inte räcker till.

• utveckla sitt ordförråd genom samtal kring olika bilder, sagor och andra aktiviteter.

• erfara att symboler och det skrivna talar om något för oss.

• få möjlighet att lära känna igen sitt namn som ordbild.

 

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande? 

 Vi sjunger och läser böcker samt arbetar med rim och ramsor. Vi använder oss av bildstöd och takk-tecken. Till de yngsta barnen har vi nyckelringsbilder med olika teman så de har möjlighet att lära sig ord och begrepp vid fler tillfällen under dagen. Våra 3-åringar träffas i tvärgrupper och har språkljudslek och vi arbetar med munmotorik med alla barn. Barnen sätter upp sitt namn under sin samlingsbild. Vi arbetar med tankekarta i våra teman och då blir det barnen säger en text. Vi pratar hela tiden med barnen om det vi gör, till exempel vid på- och avklädning, middagssituationer samt återkopplar till tidigare erfarenheter.

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Att känna igen en sång och vara delaktig i den

att utveckla sitt ordförråd

Vilka mätmetoder ska vi använda?

 Genom dokumentation, bilder och tankekarta kan vi se utveckling i barnens språk. Vi ser i olika situationer att barnen använder sig av fler ord i sin kommunikation med pedagoger och andra barn. De börjar också ställa fler frågor i olika sammanhang.

Vilket långsiktigt resultat vill vi uppnå i förhållande till målet?

Att barnen ska få uppleva att de kan göra sig förstådda och förstå sin omvärld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: