Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VARGEN —främjande och förebyggande

Skapad 2019-11-22 13:22 i Skogsbackens förskola i Sankt Olof Simrishamn
Förskola
Vi som arbetar inom Simrishamns förskolor prioriterar det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Ett bra värdegrundsarbete ger bra arbetsklimat och utgör grunden för allas trygghet, trivsel och utveckling.

Innehåll

Syfte

Vi ska lägga grunden till ett demokratiskt klimat där alla har lika värde.

 

Långsiktiga effekter/mål

 • Att all personal aktivt arbetar främjande och förebyggande i det dagliga arbetet/mötena med kollegor och barn.
 • Varje barn ska lämna förskolan med god självbild och tilltro till sin egen förmåga att utveckla och förändrat sitt kunnande.
 • Varje barn ska lämna förskolan som blivande förskoleklasselever med rika erfarenheter av demokratisk utveckling.
 • Varje elev ska avsluta grundskolan med kunskaper som ger reella möjligheter att välja vilket nationellt program som helst i gymnasieskolan.
 • Varje elev har självkänsla nog att välja gymnasieprogram helt efter intresse.
 • Vårdnadshavarna har kännedom om förskolans värdegrundsarbete.

 

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål:

"...att barnen har ett omsorgsfullt förhållningssätt utifrån ett samhällsperspektiv, samt inblick i konsekvenser av sitt handlande." (LpFö-18)

Rävens/Vargens delmål vt-20.

Barnen ska bli uppmärksamma på effekter av sitt eget agerande. 
Barnen ska se värdet av ett gott kamratskap.

 

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande? 

Vi gör barnen uppmärksamma på hur ett gott klimat kan skapas i gruppen.
Vi arbetar med det relationsbyggande materialet ”Kompisböckerna”.

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Vi vill att barnen ska ha kunskap om hur man kan bemöta sin kompis på ett bra sätt. 

Vilka mätmetoder ska vi använda?

 Vi samtalar tillsammans med barnen i vardagen. Vi ser också resultat genom dokumentation och reflektion.

 

 Vilket långsiktigt resultat vill vi uppnå i förhållande till målet?Nedan frågor kopieras till reflektion:

Vilka faktorer har påverkat resultatet?

 

Hur planerar vi för vidare utveckling? 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: