Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Julförberedelser

Skapad 2019-11-22 14:29 i Kulladals förskola Kristianstad
Förskola
Vi väcker barnens intresse för högtiden julen. Genom sina sinnen får de ta del av olika julförberedelser.

Innehåll

Syfte: Vi ska ge barnen upplevelser av våra olika traditioner (kulturarvet) som rör högtiden julen. 

Genomförande:  Vi inleder med att fråga barnen om deras tankar kring julen, och traditionerna kring denna. Varje dag i december månad kommer att innehålla: Julkalender (julgranskulor med QR koder som är märkta med olika "juluppdrag" som t. ex. att baka, träna luciasånger, ha juldisco), sagoläsning och lucköppning (pixikalendern). Vi gör också ljuslyktor (advent), bakar pepparkakor/lussebullar och andra julpyssel/aktiviteter. Förutom att vi firar Lucia tillsammans i skolans matsal, njuter vi  av skolans luciaframträdande. Vi avslutar "julen" med  julgransplundring. Därefter är vi nyfikna på, om barnen fått göra något som de inte gjort tidigare, i förskolan eller hemma? Har de fått reda på nya saker, som de inte kände till tidigare?

Dokumentation: Vi fotograferar och antecknar. Exempel på pyssel, foton m.m. kommer att visas på instagram, i lärloggen och i Paviljongen. 

Utvärdering: Under arbetslagsplaneringar/enskilda planeringar. Vi pratar med barnen och föräldrarna. 

Resultat

Analys

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: