Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2019-11-22 14:58 i Kilbergets förskola Bollnäs
Förskola
Vi ser att barnen behöver mer stöd och hjälp vid språkutvecklingen. Därför har vi valt att arbeta mer med just ord och ordförståelse. Vi ser att det sociala samspelet brister just därför att det är svårt med ordförståelsen.

Innehåll

Var är vi? Nuläge

Vi har tagit fram olika material som vi ska använda oss av. Delat in barngruppen i mindre grupper för att lättare kunna hjälpa de barn som behöver ha mer stöd och hjälp i just språkutveckling.
Vi läser böcker för de som är intresserad av att lyssna. Vid våra måltider blir det mycket att diskutera om. Vad har man gjort i helgen? Vad ska man göra i helgen? Favoritmat? 

Vart ska vi? Prioriterade mål

Vårt mål är att ge barnen möjligheter att utveckla sitt språk och ordförråd på ett lustfyllt sätt utifrån sina egna förutsättningar. Även se en utveckling när det gäller det sociala samspelet. 

Metod

Vi har delat in barngruppen i mindre grupper för att just kunna anpassa lärandet till varje individ.
Vi har tagit fram olika stödmaterial till språkutvecklingen, bland annat rimmemory, bilder att prata om. 
Vi pratar mycket med barnen, om vad de gör och har gjort. Dels här på förskolan men även hemma.
Vi har börjat lite med tecken som stöd, vilket barnen tycker är så roligt och vill gärna att vi visar fler ord och de hittar på egna tecken.

Förutsättningar

Genom att vi har delat in barngruppen får vi bättre förutsättningar för att se varje individ och dess språksvårigheter.

Dokumentation

Vi dokumenterar barnens utveckling samt lärande med exempelvis lärplattan.

Hur blev det?

Uppföljning och utvärdering- vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Det har blivit en märkbart stor skillnaden på barnens ordförståelse och språkutveckling. De har fått större ordförråd och kan nu kommunicera mer med sin kompisar utan att det blir konflikter för att de inte förstår varandra. Deras lek med sina kompisar har utvecklats då de nu kan uttrycka sin vilja.

Hur har arbetet varit?

Arbetet har varit en lekfull och roligt med barngruppen. Vi har utmanat genom att även ta vissa ord på engelska. Vi har räknat på både svenska och engelska. Alfabetet har även det gjorts på engelska.

Hur utmanade vi barnen? Något vi hade kunnat göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare?

Vi kommer fortsätta med arbetet i mindre grupper. Ha fler lässtunder med barnen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: