👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 - Tema styrketräning

Skapad 2019-11-23 15:29 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Att har väl fungerande muskler har en stor inverkan på vår hälsa. Med effektiva muskler minskar slitaget på kroppens leder vilket får positiva effekter på både lång och kort sikt. Därför är det bra att känna till vad man bör tänka på vid styrketräning.

Innehåll

SYFTE:

Att genomföra olika former av styrketräning med god teknik.

Att lära sig vad kroppens vanligaste muskler heter.

Att lära sig specifika begrepp som är kopplade till styrketräning och hälsa.

Att känna till sambandet mellan styrketräning och hälsa.

Att känna till riskerna i samband med styrketräning.

 

DETTA VISAR DU GENOM ATT:

Du genomför olika former av styrketräning under idrottslektionerna med god teknik och koncentration.

Du värmer upp ordentligt innan träningspassen.

Du varvar ner och stretchar efter träningspassen.

Du genomför övningarna i lämpligt tempo och med koncentration.

Du i grupp gör en instruktionsvideo för ett styrketräningsprogram. 

Du deltar aktivt i diskussioner under lektionerna.

 

DETTA KOMMER VI ATT ARBETA MED:

 

Temat kommer att introduceras med en genomgång som berör styrketräning och allmänna träningsbegrepp. Vi kommer även att prata om vad som händer i kroppen när vi styrketränar och vilka risker det finns med styrketräning och hur man förebygger dessa risker.

På de praktiska passen kommer vi att genomföra olika träningspass med styrkeövningar för hela kroppen.

Ni kommer i grupp få göra en instruktionsfilm för styrketräning baserat på vad ni lärt er under de teoretiska och praktiska passen.

 

 

DETTA KOMMER VI ATT BEDÖMA:

Din  förmåga att planera och genomföra styrketräning.

Din förmåga att genomföra styrketräning med god teknik.

Din förmåga att samtala och resonera kring sambandet mellan styrketräning och hälsa.

 

Matriser

Idh
Tema styrketräning åk 8

Hälsa
Underlag saknas.
Du behöver träna mer.
Har en grundläggande förståelse för hur träning kan/bör bedrivas. Förstår betydelsen av uppvärmning och nedvarvning/stretch.
Har en grundläggande förståelse för träning och träningseffekter. Kan värdera olika typer av träning och göra medvetna och understödda val.
Har en djup förståelse för olika typer av aktiviteters effekter och kan göra medvetna val för att främja den egna hälsan. Kan sätta upp mål för den egna hälsan och ge konkreta förslag på hur dessa kan uppnås.
Planera träning
Underlag saknas.
Du behöver träna mer.
Planerade ett träningspass med tydlig uppvärmning, huvuddel och nedvarvning. Träningspasset var till viss del anpassat efter förmåga och behov.
Planerade ett träningspass med relativt väl avvägda delar och viss variation. Träningspasset var relativt väl anpassat efter förmåga och behov.
Planerade ett allsidigt och ett mycket ändamålsenligt träningspass med god variation. Tränings-passet var väl anpassat efter förmåga och behov.