👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2019-11-23 20:44 i Mumindalens förskola Svedala
Förskola
Genom att erbjuda både vardaglig och organiserad rörelse vill vi ge barnen förutsättningar att utveckla en bra kroppsuppfattning, kroppstonus, förmåga att slappna av, koordinationsförmåga samt en god balansförmåga och,viktigast av allt, utmaningar och rörelseglädje!!!!!

Innehåll

Pedagogisk utgångspunkt och vetenskaplig grund

Att röra sig och ha koll på grovmotoriken har stor betydelse, inte bara för den fysiska hälsan. Forskning visar att det också påverkar sådant som inlärning, koncentration, självförtroende och självbild.

 

 

 Det behövs mer grovmotorisk träning i förskolan, menar Ingegerd Ericsson, doktor i pedagogik och lektor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Hon har forskat om motorikens betydelse för koncentrationsförmågan och inlärningen. 

– I dag är det vetenskapligt klarlagt att bättre grovmotorik ger bättre detaljminne och finmotorik och att det finns ett signifikant samband mellan rörelse och inlärning av matematik och språk, säger Ingegerd Ericsson.
–Det är svårt att visa exakt vad det beror på. Men man vet till exempel att det motoriska centrat i hjärnan sitter väldigt nära matematikcentra.

(Förskolan.se, Lärarförbundet

 Kartläggning av var barngruppen befinner sig

Vi har efter observationer sett att intresse och behov finns för rörelse. Barnen visar nyfikenhet för rörelse på olika sätt, t.ex. att sjunga rörelsesånger, klättra, hoppa, springa och röra på kroppen. Barnen tycker också mycket om att leka i utemiljön, att röra sig ute och få möjlighet att använda hela gården. Kullen är ett exempel där barnen gärna vill pröva sin motorik och röra sig på olika sätt. Vi ser också att barnen är nyfikna på olika former av hinderbanor.

 Vi kan också se att några av barnen behöver stöttning och utmaning i rörelse, speciellt då i att hålla balansen. Därför kommer  fokuset att ligga mer på den punkten. Genom olika balansövningar t.ex hinderbana, balans på stockar, utomhus gymmet m.m.

 

 Syfte:

 • Vår tanke är att alla barn ska få nya möjligheter att utveckla sin rörelse förmåga

 • Vi vill erbjuda alla barn möjlighet till lustfylld rörelse och känslan av att lyckas. 

 • Alla ska kunna delta och det ska vara roligt.

 •  Vi vill göra undervisningen varierande, roliga, inspirerande och återkommande

 • Vi vill låta barnen ha inflytande

 • Vi vill stärka barnens självkänsla och deras självförtroende

 

Målet med rörelsen är att barnen ska få känna och upptäcka rörelseglädje, utveckla sin koordination, motorik och kroppsuppfattning samt att barnen ska öka sitt självförtroende och våga ut

 

 Målet med undervisningen

 • Utveckla grov motorik
 • Utveckla koordination
 • Öka barnens kroppsuppfattning
 • Förstå och utöva instruktioner
 • Utveckla turtagning
 • Utveckla samarbete
 • Förstå enkla regler

 Genomförande:

En dag i veckan kommer vi att ha särskilt fokus på undervisning i rörelse. Dessa rörelsepass kommer vi att ha  både inomhus och utomhus.

 Även här vill vi på ett lekfullt sätt uppmuntra till rörelse och aktivitet och samtidigt träna på olika förmågor.

 

 Metoder för att nå målet:

 • Rörelse utomhus ( hinderbana, balans)

 • Rörelse program (Mini Röris, Djungel gympa, Kalvin gympa)

 • Pedagogiska lekar (Hundens ben, Björnen sover, Gubben i lådan, dansstopp)

 • Rörelsesånger och ramsor (Huvud, axlar, knä och tå, vick på rumpan affär, a-ram-sam-sam, var e tummen)

 • Rörelsekort (Kort med instruktioner tex. sätt armarna i kors, åk skidor, trumpeta som en elefant, sätt höger hand på vänster knä, hoppa på ett ben) 

 • Yoga

 

Dokumentation under  lärprocessen

Vi kommer att dokumentera barnens enskilda lärprocesser i deras enskilda lärloggar på Unikum, samt att det kommer att finnas dokumentationer i vår gemensamma  veckoblogg.

Kopplingar till läroplanen

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18