Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov matematik åk 6

Skapad 2019-11-24 16:18 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 6 Matematik
Nationella proven i matematik består av fem olika delprov. Det är ett muntligt prov (delprov A) som genomfördes i grupp under höstterminen vecka 45-50 och fyra skriftliga prov (delprov B-E) som blev inställda, dock valde vi att göra äldre prov för att ändå kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt.

Innehåll

I kursplanen i matematik beskrivs fem förmågor som du ska utveckla. Bedömningen av ämnesprovet sker i relation till dessa förmågor:
- Problemlösning
- Begrepp
- Metod
- Resonemang
- Kommunikation

De nationella proven består av sammanlagt 5 delprov, ett muntligt och fyra skriftliga. På tre av de skriftliga proven tillåts miniräknare och ett av dem är utan. Uppgifterna är av blandad svårighetsgrad och kan ge E, C och A poäng (E/C/A). Poängen från alla prov lägg samman och blir ett provbetyg.

Resultaten från de fem delproven adderas och du får sitt provbetygDitt provresultat kan skilja sig från ditt betyg i matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: