Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mi rutina diaria HT20

Skapad 2019-11-24 16:49 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med ord och grammatik för att förstå beskrivningar av och själva skriftligt och muntligt beskriva en vanlig dag i vårt liv.

Innehåll

Hörförståelse

Kunna förstå olika personer som muntligt beskriver sin dag och sin dagliga rutin. 
 
Läsförståelse:
 
Kunna förstå olika personer som skriftligt pratar om sin dag och sin dagliga rutin.
 
Ordkunskap/grammatik:
 
Reflexiva verb för att beskriva sin dag och sin dagliga rutin samt verbböjning av reflexiva verb.  
 
Ord för att beskriva sin dag och sin dagliga rutin samt ord för att förstå när andra beskriver sin dag och sin rutin i läs och hörförståelse. 
 
Skriva
 
I skrift kunna beskriva din dagliga rutin. 
 
Tala
 
I tal kunna beskriva din dagliga rutin. 
 
 

Matriser

M2
Mi rutina diaria

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Formulera sig muntligt
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
Kunna muntligt beskriva din egen dagliga rutin med hjälp av ord, fraser, grammatik och uttryck vi lär oss.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förstå talad spanska
Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
Kunna förstå olika beskrivningar av dagliga rutiner i olika sammanhang.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå skriven spanska
Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
Kunna förstå olika beskrivningar av dagliga rutiner i olika sammanhang.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig skriftligt
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Kunna skriftligen beskriva din egen dagliga rutin med hjälp av ord, fraser, grammatik och uttryck vi lär oss.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: