Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varför kommer regnet uppifrån?

Skapad 2019-11-25 07:58 i Skederids förskola Norrtälje
Vatten påverkar vår existens och vi påverkar vattnet. Allt levande behöver vatten. Vad vet barnen om vatten?
Förskola
Vi har valt tema vatten för att flera barn undrar varför regnet kommer uppifrån? Vatten tilltalar de flesta barn att leka med och väcker dess nyfikenhet.

Innehåll

1.Målområde

Generativ fråga: Varför kommer vattnet uppifrån himlen?

Syfte: Vi har valt tema vatten för att det tilltalar de flesta barnen och väcker deras nyfikenhet att forska vidare och experimentera med vatten. Barnen får känna skillnaden på varmt och kallt vatten.

 

Mål ur LPFÖ18:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga.

Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkels kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Barnens intressen, initiativ och behov:

Barnen leker med vatten så fort de får möjlighet till det. Inne är det handtvätt och ute är det i regnet, snön, vattenpölarna, ösa i och ur hinkar och hoppa i pölarna.

Alla barn tycker det är spännande med vatten.

Specifika mål

Förståelse: 

Vårt mål är att barnen ska få utforska vatten i alla dess former. Vi vill att dem ska få känna skillnaden på kallt och varmt vatten, rent och smutsigt vatten. Experimentera med vatten. Vad skulle hända om det inte fanns vatten? Färga vatten med karamellfärg och se vilka nya färger vi kan skapa?

 

2. Utvärdering

Kriterier: 

Vi dramatiserar utifrån bilder och diverse sagor om vatten för att barnen ska få utveckla fantasi och föreställningsförmåga. 

Barnen får möjlighet att skapa vattenreningsverk samt uttrycka sina kunskaper och upplevelser i alla  vardagliga situationer på förskolan och genom att använda kropp och sinne i kommunikationen. Vi utforskar och leker oss genom vattnets olika former 

Barnen förstår skillnaden på kallt och varmt vatten. Ser skillnad på smutsigt och rent vatten. Vi diskuterar vad som skulle hända om det inte fanns något vatten på jorden. Vi experimenterar med vatten. 

Utvärderingssätt:

Vi reflekterar varje vecka i arbetslaget och tillsammans med barnen i samlingen. I den pedagogiska dokumentationen kan vi följa barnens utveckling med start vart är vi och vart ska vi. Hur vi ska komma vidare? Vi ser undervisningens utveckling när vi reflekterar med barnen. 

 

 3. Aktivitetsplan

Aktiviteter: 

Vi börjar att läsa boken ”badbaljan” som finns på Polyglutt. Vi ställer öppna frågor utifrån boken för att se vad barnen kan om vatten. Vi ställer också frågan ”varför kommer vattnet uppifrån himlen?”. Vi diskuterar diverse begrepp för att utöka barnens ordförråd. Vi kommer att utforska skillnaden på rent och smutsigt vatten, kallt och varmt vatten. Vi undersöker vad is och snö är och låter det smälta för att se vad som händer. Vi färgar vatten och smakar på det.

Formativ uppföljning:

Vid reflektioner och utvärderingsbana. Vi reflekterar tillsammans personal och barn för att se vad barnens intresse leder oss mot.

Lärmiljö:

Vi delar upp barnen i mindre grupper för att skapa lugnare arbetsmiljö för alla. Vi har olika stationer där vi tar fram lämpligt material som utmanar att undervisa i barnens fantasi och föreställningsförmåga, barnen får möjlighet att skapa, uttrycka och kommunicera i uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. De får också möjlighet att uppleva vatten på olika sätt ute i naturen lära sig om varför allt levande på jorden behöver vatten. Vi kommer att experimentera med vatten på olika sätt

Förmågor:

Barnen får utveckla sin fantasin och föreställningsförmåga genom att vi dramatiserar allt från sagor till kort från dokumentationer. 

Barnen skapar nya upplevelser och erfarenheter med hjälp av vatten som de får möjlighet att uttrycka i olika former som bild, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Barnen kommer att få vetskap om att allt som lever behöver vatten. Vi tar hjälp av naturen där vi undersöker vad som händer om vattnet skulle ta slut eller försvinna. Vi experimenterade även med vatten på olika sätt.

 

Begrepp:

Vad betyder det att ha fantasi?
Vad är regn? Varför kommer regnet uppifrån?

Vad skulle hända om vattnet tog slut eller försvann?

Vad är is?

Vad är skillnaden på varmt och kallt vatten?

 

Arbetslagets förhållningssätt:

Vi utforskar tillsammans med barnen. Hjälper och stöttar under arbetets gång. Lyssnar in barnen, uppmuntrar barnen samt ställa öppna och utmanande frågor. Fokus på arbetsområdet. Arbeta i mindre barngrupper för att alla ska få synas och komma till tals.

Vetenskaplig grund:

I mindre barngrupper får alla barn bättre fokus och känna sig sedda och hörda.


Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

Arbetslaget behöver förbereda sig och läsa in på området för att kunna utmana barnen. Det gör vi tillsammans på reflektionen. Vi ska vara väl förberedda och kunna utforska svaren på barnens frågor tillsammans med barnen. Detta skapar en god undervisning.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: