Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering lilla Björn Haga / Jasmin Ht 2019

Skapad 2019-11-25 09:38 i Skandinaviska stiftelsen för utbildning Förskolor
Förskola
Ett projekt där vi både arbetar med barnkonventionen och samtidigt utforskar sniglarnas och snäckornas värld!

Innehåll

Projektet startas upp med att läsa böcker som grundar sig i barnens mänskliga rättigheter, samt att sjunga om snigeln och genom att gå utflykter till naturen minst 1gg i veckan. Vi tar med hinkar som barnen kan bära och plocka i saker från skogen som de tycker är intressanta.

Lärandet sker genom dialogisk högläsning, utforskande av naturen och genom att studera sniglarna. Mycket av lärandet sker genom samspel och samtal där barnen kan utbyta erfarenheter och kunskaper men också genom planerade aktiviteter. Lärandet får lekas fram i olika sammanhang och vi kan ta reda på mer fakta om sniglar genom att låna böcker på biblioteket, genom att söka på lärplattan, titta på film eller fråga någon som vet mer. Barnen får större möjligheter att lära av varandra och mer tid att själva utforska sniglarna under hela dagen om vi tar in dom i förskolans lokaler i ett snigelterrarium.

Vi pedagoger behöver följa barnen för att se hur deras intressen utvecklas och åt vilket håll projektet ska gå. Vilka frågeställningar har barnen? och vad det är med sniglarna som barnen tycker är intressant? (är det t.ex. slemmet, snäckan eller att dom kan klättra). Vi behöver ta reda på vad det är barnen vill söka nya kunskaper kring? Vi pedagoger behöver vara lyhörda för barnens funderingar och hypoteser så att vi vet hur vi kan arbeta vidare (t.ex. ett barn kanske tänker att sniglar äter äpplen, då kan vi prova att ge snigeln ett äpple för att se om det stämmer). Vi pedagoger behöver inte alltid ge alla de rätta svaren utan vara en medforskare tillsammans med barnen, där vi provar oss fram och lär oss tillsammans.

 

Vecka 46.

 

Måndag. Läsa kompis boken ”komma överens med” 

Syfte: att respektera och få förståelse för alla människors lika värde. 

 

Tisdag. Läsa kompis boken ” vänta på din tur” 

Syfte: att fungera i grupp och enskild, samarbeta, förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för samma regler. 

 

Onsdag. Skapa sniglar och snäckor med lera. Prata om skillnaden mellan snäckor och sniglar.

Syfte: att utmanas och stimuleras i sin utveckling, språk, naturvetenskap och teknik. 

 

Torsdag. Fortsätta att måla sniglarna vi skapade. 

Syfte: att uppleva att det är roligt och meningsfull att lära sig nya saker.

 

Fredag. Barnets val. (blue bot) programmering. Klappa, hoppa, Snurra kort.

Utflykt

Syfte: förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, förmåga att skapa och konstatera med hjälp av olika tekniker och redskap.Vecka 47.

 

Måndag. Läsa kompis boken ” säga stopp” 

Syfte: utveckla sin identitet, känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga intreriget. 

 

Tisdag. Läsa kompis boken ” säga förlåt”

Syfte: förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 

 

Onsdag.  Nu blir det vinter, vart bor sniglarna då? Hur lever de på vintern? 

Syfte: förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer.

 

Torsdag. Leta efter QR koden som ska lära oss mer om sniglar. Vi  hittar dem tillsammans och tittar på

 Kolla på filmerna och diskutera skillnaden mellan snäckor och sniglar med barnen, samt det ni såg i filmen om att snäckor och sniglar har ögon och kan se.

 

Syfte: förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. 

Material att förbereda : Utskrivna och inplastade QR koder som sedan sparas och sätts upp på avdelningen. 

Källa: https://naturspanarnakerstinriedel.blogspot.com/2019/09/snackan-qr-koder_17.html

 

Fredag.  UTFLYKT: Utforska vidare om sniglar. Vi letar sniglar under vår utflykt och ser om vi kan hitta några nu när det är kallt. För varje snigel vi hittar så samlar vi en sten i en burk att ta med oss tillbaka till förskolan för att kunna minnas hur många sniglar vi hittade.   Att hitta samband genom matematik där stenarna får representera sniglar , samt respekt för naturen eftersom vi låter sniglarna vara kvar i naturen och plockar stenar istället. 

 

Barnets val programmering av ett barn. 

Syfte: förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, förmåga att skapa och konstatera med hjälp av olika tekniker och redskap.
Vecka 48.

 

Måndag. Läsa kompis boken ” att känna sig ny”

Syfte: att stärka empatin, och det sociala samspelet hos barnen. 

 

Tisdag. Läsa kompis boken ” dela med dig” 

Syfte: att stärka empatin, och det sociala samspelet hos barnen. 

 

Onsdag. Vi lär oss Tecknet för snigel på teckenspråk.

Utforska varför sjunger vi ”lilla snigel akta dig”?  Leta efter information om varför sniglar ska akta sig. Vad kan vara farligt för sniglar?

 

Syfte: förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenhet i olika uttrycksformer som bild, form, drama  rörelse, sång och musik. Torsdag. Vi pratar om barnkonventionen och att alla barn har rätt till en familj. pratar om olika familjer, och kopplar detta till vårt arbete med sniglar.  Hur bor snigeln och hur många är en snigelfamilj?

Syfte: förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenhet i olika uttrycksformer som bild, form, drama  rörelse, sång och musik. 

 

Fredag.  Utflykt: Vi fortsätter samla stenar om vi hittar någon snigel. Är det fler eller färre än förra gången? Men denna gång pratar vi om snigelns familj för att följa upp från gårdagen.

Barnets val

Syfte: Att respektera och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheten och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhälleVecka 49.

 

Måndag. Läsa kompis boken ” prata om det”

Syfte: att stärka empatin, och det sociala samspelet hos barnen. Tisdag. Läsa kompis boken ” samarbeta”  

Syfte: att stärka empatin, och det sociala samspelet hos barnen. 

 

Onsdag.  Lära oss olika namn på sniglar.

 

Torsdag  fortsätta med att lära oss olika namn på sniglar. 

 

Fredag. Barnets val, Utflykt Vi fortsätter samla stenar om vi hittar någon snigel. Är det fler eller färre än förra gången? Men denna gång pratar vi om olika sorters sniglar, hur många olika tror vi att det finns och varför ser de olika ut?Vecka 50.

 

Måndag. Läsa boken om ” Alla barns rätt”.

Syfte: att på lugnt sätt tala om barnets rättigheter.

 

Tisdag.  Läsa boken ” en sur citron”.

 

Onsdag. Jämföra sniglar i Sverige med andra länder. 

 

Torsdag. Fortsätta med att jämföra sniglar i Sverige med andra länder. 

 

Fredag. Barnets val, kolla på film om barn konventionen. 

Utflykt. Vi fortsätter samla stenar om vi hittar någon snigel. Är det fler eller färre än förra gången? Varför? Men denna gång pratar vi om storleken och jämförelser. Befäster begrepp som “Stor, liten, större, mindre”!
Vecka 51. 

 

Måndag.  Läsa boken ” Morgans morgon”. 

 

Tisdag. Leta efter QR koden som ska lära oss mer om sniglar. Vi  hittar dem tillsammans och tittar på

s://youtu.be/cPo3klVXg-U

 

https://youtu.be/bNom1RLsHlU

 

Svar: Nej, snäckan har inga tänder. Den har en rasptunga med hullingar och man kan se spår av dem på grönsakerna om man tittar noga!

 

-Har snäckan tänder? 

-Snäckan har en rasptunga.

 

Kolla på filmerna och diskutera

 

Syfte: förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. 

Material att förbereda : Utskrivna och inplastade QR koder som sedan sparas och sätts upp på avdelningen. 

Källa: https://naturspanarnakerstinriedel.blogspot.com/2019/09/snackan-qr-koder_17.html

 

Onsdag.  Samtala med barnen om sniglars mat och om de skulle tycka om samma mat som er?  

 

Torsdag. Avsluta projektet om sniglar med att baka snigel bullar. 

 

Fredag. Barnets val. 

Utflykt: Vi fortsätter samla stenar om vi hittar någon snigel. Är det fler eller färre än förra gången? Men denna gång pratar vi om vad sniglar äter. Skulle de också tycka om snigelbullarna eller äter de något annat?Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: