Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - redovisning

Skapad 2019-11-25 10:10 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi kommer under sex lektioner att arbeta med att producera en faktatext på engelska som sedan presenteras inför klassen eller en mindre grupp. Du kommer själv att välja vilket område som ska presenteras samt redovisningsform.

Innehåll

Du kommer att få välja ett område att arbeta med på engelska. Du väljer att arbeta själv eller tillsammans med en kompis. Du ska skriva en faktatext om det valda området och väljer på vilket sätt du vill presentera. Du kan välja att göra en power-point eller en plansch. 

Du kommer att bli bedömd på den muntliga redovisningen enligt matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
  En  C 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  C 6

Matriser

En
Engelska, muntlig redovisning

Rubrik 1

Engelska muntlig redovisning
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Teknik
Läser innantill i stort sett hela tiden.
Läser och tittar upp ibland
Använder pappret som stöd
Uttal
Du uttalar de engelska orden på ett förståeligt sätt.
Du uttalar de engelska orden på ett mestadels korrekt sätt och har ett bra flyt.
Du uttalar de engelska orden korrekt med en naturlig intonation.
Flyt i språket
Du formulerar dig enkelt och begripligt.
Du formulerar dig enkelt och sammanhängande med till viss del korrekt grammatisk användning och variation på ordval.
Du formulerar dig på ett varierat sätt med bra grammatisk användning och variation på ordval.
Du gör enstaka enkla förbättringar när du fastnar. Genom att läsa om eller använda svenska.
Du gör några olika enkla förbättringar när du fastnar, genom att stanna upp och börja om.
Du gör enkla förbättringar när du fastnar, genom att omformulera dig eller förklara.
Anpassat språk
Du använder ett språk som inte är anpassat för mottagare.
Du använder ett språk som är varierat och till viss del anpassat för mottagare.
Du använder ett språk som är anpassat för mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: