Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och tal i potensform

Skapad 2019-11-25 10:40 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Matematik
Under veckorna 42-48 kommer vi att arbeta med området bråk och tal i potensform. Vi kommer att arbeta med följande,

Innehåll

 • Kunskaper att uppnå:

  Du kommer att arbeta med följande moment:

 • Du ska kunna göra uträkningar (uppställningar) i alla räknesätt. 

 • Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 

 • Kunna avrunda tal 

 • Du ska kunna omvandla från bråkform till blandad form och tvärtom.
 • Du ska kunna förlänga och förkorta bråk. 

 • Du ska kunna storleksordna bråk
 • Du ska kunna addera och subtrahera med tal i bråkform

 • Du ska kunna multiplicera och dividera med tal i bråkform

 • Du ska kunna räkna med tal i potensform/tiopotensform

 • Du ska kunna skriva tal i grundpotensform

 •  

 •  

  Undervisningens innehåll

·       Arbetssätt:

 • Muntliga genomgångar/filmer
 • Individuellt arbete 
 • Problemlösning
 • arbete i par

 

Begrepp: Blandad form, Bråkform, Täljare, Nämnare, Bråkform, Förlänga, Förkorta, Minsta gemensamma nämnare, Decimalform, Potens, Tiopotens, Bas, Exponent, Grundpotensform,  Multiplikation, Division

·  

·    

·  

Bedömning

 • Hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i par/grupp
 • Skriftligt prov v.48

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bråk och procent åk 8

Lägre ---------->
---------------->
Högre ---------->
Beräkningar
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, bråk och tal i potensform med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, bråk och tal i potensform med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, bråk och tal i potensform med mycket gott resultat.
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Val av metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Samtala
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: