Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel: Drakskeppet

Skapad 2019-11-25 11:04 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer under ett antal veckor läsa Drakskeppet av Maj Bylock. Boken handlar om tioåriga riddardottern Petite som blir tillfångatagen av vikingar. Vi kommer till varje vecka ha läsläxa där du ska ha läst ett antal sidor som vi sen kommer att arbeta med i klassrummet. Ibland kan det också vara så att du ska förbereda svar på några frågor som du sen ska kunna återberätta för dina klasskamrater. Du kommer få tid i klassrummet för att läsa men om du är sjuk eller behöver mer tid så får du läsa hemma. Viktigt är att du alltid har med dig boken till skolan!

Innehåll

Syfte:

Vi ska träna oss i att läsa med flyt, förstå det vi läser och reflektera kring innehållet.

Mål: 

 • läsa med flyt
 • använda lässtrategier på ett fungerande sätt
 • förstå handling och innehåll i boken
 • kunna sammanfatta handling i boken
 • delta i samtal och besvara frågor om bokens innehåll
 • tolka budskap i boken

Arbetssätt:

Vi kommer bland annat att

- läsa en stund varje dag i skolan. 

- läsa tyst och högt

- läsa själv, i par, i grupper eller i helklass

- samtala om innehållet i grupper

- besvara frågor skriftligt och muntligt 

- skriva en kort personbeskrivning

 

Redovisning:

För att visa att du kan läsa och förstått innehållet måste du:

- delta aktivt på lektionerna där vi arbetar med boken

- läsa högt med flyt

- sammanfatta och återberätta det viktigaste 

- samtala, diskutera och reflektera kring frågor som handlar om bokens olika kapitel

- skriva en personbeskrivning

 

Elevinflytande: 

* Val av person i personbeskrivningen

 

 

 

 

Uppgifter

 • Planering läsning Drakskeppet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Läsprojekt: Bokcirkel årskurs fyra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunna läsa med flyt och inlevelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med VISST flyt.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med GOTT flyt.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med MYCKET GOTT flyt.
Kunna förstå sammanhang i texter och tolka budskap (läsförståelse)
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan DELVIS förstå texters sammanhang och budskap.
Du har GOD FÖRSTÅELSE för texters sammanhang och budskap.
Du har MYCKET GOD FÖRSTÅELSE för texters sammanhang och budskap.
Kunna göra sammanfattningar av en text/bok du läst och resonera om textens innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan på ett ENKELT sätt sammanfatta en texts innehåll och kommenterar några viktiga delar av textens/bokens innehåll.
Du kan göra UTVECKLADE sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar viktiga delar av textens/bokens innehåll med god koppling till sammanhanget.
Du kan göra VÄLUTVECKLADE sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar viktiga delar av textens/bokens innehåll med mycket god koppling till sammanhanget.
Beskriva hur du upplevt läsningen av en bok/text och vad du tyckte om dess kvalitet
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett ENKELT sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett UTVECKLAT sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett VÄLUTVECKLAT sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: