Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 8 "Budskap och Uttryck - gipsmasker"

Skapad 2019-11-25 11:25 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Bild

Innehåll

Budskap och Uttryck – gipsmasker

Bild åk 8

 

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

Detta ska vi arbeta med: (Centralt innehåll)   

      Bildframställning

  • Framställa berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser (punkt 1 nedan)  
  • Kombinera bild, ljud och text i eget bildskapande (punkt 2, 3 och 6 nedan)  
  • Återanvända bilder, material och föremål i eget bildskapande (punkt 1, 4, 8 nedan)  
  • Digitalt bearbeta fotografier och andra typer av bilder (punkt 2, 3 nedan)  
  • Presentera det egna bildskapandet (punkt 6, 7, 9 nedan)  

      Redskap för bildframställning

  • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete (punkt 3, 7 nedan)  
  • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften (punkt 2, 5 nedan)  

      Bildanalys

  • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar (punkt 1, 4, 8, 9 nedan)  
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap (punkt 1, 5, 6, 7, 8, 9 nedan)   

 

Detta ska vi lära oss: (Kunskaper och kunskapskrav)

1.     Kommunicera med bilder egna erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt/utvecklat/välutvecklat bildspråk som uttrycker budskap med delvis/relativt/väl genomarbetade uttrycksformer.  

2.     Använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande/relativt väl fungerande/väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar/prövar och omprövar/prövar och omprövar systematiskt hur dessa tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck.  

3.     Kombinera former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt.  

4.     Undersöka och presentera olika ämnesområden genom att bidra till att utveckla/utveckla delvis egna/utveckla egna idéer om hur andras bilder kan återanvändas och bearbetas.  

5.     Under arbetsprocessen bidra till att göra val som leder arbetet framåt/formulera handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt/formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.  

6.     Presentera resultat och arbetsprocess med viss/relativt god/god anpassning till syfte och sammanhang.  

7.     Ge enkla/utvecklade/välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visa på enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.  

8.     Tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.  

  1. Beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt/utvecklat/välutvecklat sätt med viss/relativt god/god användning av ämnesspecifika begrepp.  

Hur ska vi arbeta? (Uppgiften)

·       Du ska tillverka en gipsmask genom ett praktiskt undersökande arbete med valfritt budskap och uttryck.

·       Välj budskap och uttryck för din gipsmask.

·       Skissa på gipsmasken. Gör många skisser, låt idéerna flöda och ta ut svängarna tills du blir någorlunda nöjd med uttrycket. I detta skede är det viktigt att tänka fritt: gör många bilder, slarva, ös på, skisserna behöver inte vara "snygga”!

·       När du har skissat fram ett förslag som du är nöjd med kan du göra en ritning. Skriv in mått, eventuell rörlighet och andra funktioner, som en utomstående måste känna till för att förstå maskens syfte och funktionalitet.

·       Du ska själv driva ditt arbete från idé till färdig gipsmask. Jobba kreativt och hitta lösningar på problem som uppstår under arbetsprocessen. Våga att pröva dig fram till en färdig mask som uttrycker det budskap du vill förmedla.

·       Du ska spara alla skisser och teckningar och fotografera alla versioner av gipsmasken fram till slutversionen.

·       Du ska dokumentera ditt arbete i Classroom där du

 

a)     utvärderar din arbetsprocess med gipsmasken. Några exempel på stödfrågor för utvärderingen:

o   Vad har inspirerat mig?

o   Hur har jag arbetat?

o   Vad har varit svårt?

o   Hur har jag löst det?

o   Har jag testat göra på olika sätt?

o   Vad är jag nöjd med?

o   Vad har jag lärt mig?

o   Vad har jag för råd till någon annan som ska göra en gipsmask för att uttrycka ett budskap?

 

b)     ger respons på kamraternas presentationer av gipsmasken.

 

c)     göra en digital presentation av din gipsmask, i valfritt multimedia program. I presentationen ska finnas med:

 

o   en bildanalys av din mask där du beskriver hur väl den färdiga masken uttrycker det budskap du vill kommunicera. Vad är det som funkar och varför. Vad är det som kan förbättras och hur.

 

o   bilder, skisser, teckningar och olika versioner av gipsmasken du gjorde under arbetsprocessen som visar utvecklingen från idé till färdig produkt. och annat som du tycker är viktigt att ha med i presentationen.

 

·       Tänk på att det finns utrymme för egna önskemål om innehållet i uppgiften. 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

·       Du kan fritt välja vilket/vilka utryck och budskap du vill kommunicera.

·       Du får fritt välja arbetsmaterial och arbetsmetoder under processen från idé till färdig mask.

·       Du utvärderar uppgiften och dina arbetsinsatser under hela arbetsprocessen och kan föreslå förändringar på uppgiftens innehåll.

·       Du kommer att själv delta i bedömningen och betygsättningen av din arbetsinsats i projektet med hjälp av kunskapsmatrisen.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?  (Redovisning)

·       Du ska tillverka en gipsmask som uttrycker ett budskap.

·       Du ska driva ditt arbete framåt.

·       Du ska skriftligt utvärdera din arbetsprocess.

·       Du ska göra en bildanalys på gipsmasken.

·       Du ska ge skriftlig respons på andras gipsmasker.

·       Du ska göra en digital presentation av gipsmasken.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

          Se Google: Kalender och Classroom 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: