Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden, Gustavianska tiden och Karl Johanstiden Ht -17

Skapad 2019-11-25 12:40 i Gottsta skola Norrtälje
Grundskola 6 Historia
Nu är det slut på Stormaktstidens envälde - en ny era tar vid, som går under namnet Frihetstiden. Därefter träder den Gustavianska tiden in med kulturen i fokus men även ett växande missnöje med hur Sverige styrdes. Vi avslutar med Karl Johanstiden som kännetecknas av fredliga framsteg och en befolkningstillväxt som tar fart.

Innehåll

 

Arbetsformer

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar
 • Läsa i boken Upptäck historia
 • läsa texter och se på film
 • arbeta med olika uppgifter enskilt och i grupp
 • diskutera olika levnadsvillkor
 • göra jämförelser dåtid-nutid

Du ska kunna/veta

 •  vad som var de viktigaste förändringarna under Frihetstiden, Gustavianska tiden respektive Karl Johanstiden.
 • hur förändringarna påverkade människornas levnadsvillkor.
 • varför perioderna kallas Frihetstiden, Gustavianska tiden samt Karl Johanstiden och ungefär när perioderna inträffade i svensk historia.
 • berätta lite kort om några kända vetenskapsmän/-kvinnor från Frihetstiden.
 • ge exempel på spår från de olika tidsperioderna i dagens Sverige.
 • vilka kopplingar det finns mellan franska revolutionen, upplysningstiden och utvecklingen i Sverige under Gustavianska tiden.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske under arbetets gång genom ditt deltagande vid genomgångar och ditt deltagande i diskussioner och samtal. Du kommer också att få visa ditt kunnande på de uppgifter vi gör i klassrummet, inlämningsuppgifter och prov

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Befolkningen ökar

 • Gustav III blir mindre populär

 • Gustav III tar makten

 • Gustav III tar makten

 • Två partier i riksdagen

 • Jordbruket o handeln

 • Frihetstiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Frihetstiden, Gustavianska tiden och Karl Johanstiden

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Frihetstiden Gustavianska tiden och Karl Johanstiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Frihetstiden och Gustavianska tiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika Frihetstiden och Gustavianska tiden.
Utvecklingslinjer
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­ stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Levnadsvillkor och handlingar
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: