Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

* Pedagogisk planering Måltider Månen Vit

Skapad 2019-11-25 12:44 i Solbacka förskola Norrtälje
Förskola
Måltidsplanering

Innehåll

Vilka tidigare erfarenheter utgår vi ifrån? 

Vi upplever tiden innan måltiden som stökig och tänker att barnen behöver bättre struktur. 

 

Syfte och mål      

Vi erbjuder barnen detta för att:

- Skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar i syfte att minska stress och problemskapande beteende.

- Skapa delaktighet hos barnen för att öka lust och ansvarskänsla.

- Skapa rutiner som ger barnen trygghet.

- Träna på att äta med kniv och gaffel, lära sig att skära, skicka och be att få.

- Skapa medvetenhet kring hållbar utveckling.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet att förstå/utveckla förmågan  

- att ta ansvar för en socialt hållbar matsituation

- att fokusera och vara självständig vid måltiden

 

Vi har nått målen när

Alla barn deltar i måltiderna med lugn och ro, när de äter vad de behöver och känner att de kan delta i trevliga samtal kring bordet om de vill.

 

Genomförande  

Hur ska barnen ges möjlighet att lära sig? 

När kan de lära sig det? 

Vad behöver vi förändra och utveckla i miljö/material?

Hur organiserar vi barngrupp och pedagoger?

Hur förbereder vi varje undervisningstillfälle?

Hur behöver pedagogen/pedagogerna förbereda sig?

* Förberedelser inför lunchen:

- Välkomnande miljö för aktiviteter innan lunch i byggrummet, ateljen eller vid legobordet, lugna lekar. Här kan barnen sätta namnlapp om de vill fortsätta efter vilan. Borden för lunchen är reserverade för dukning denna tid.

- Barngruppen delas i tre grupper för samlingar tisdag, onsdag eller torsdag innan maten. Inbjudan till sångsamling måndag/fredag. Dessa gör vi tydliga på veckoöversikten i köket och hallen.

- Pedagog förbereder matvagnen, räknar så det är rätt antal. Tre barn per dag är matvärd, fasta dagar.

- Grundfördelning mellan pedagoger - Samling Karin/Camilla, Dukning - Gunvor, Mingel och blöja - Kicki. Flexibilitet vid behov.

* Matstunden

- Bordsplacering fungerar som den är. 

- Måltiden startas upp med en ramsa, språkaktivitet, avslappningsövning eller liknande, när allt och alla är på plats. 

- Vi skickar maten medsols och har dialog, ber att få osv. 

- Träna på att äta med kniv och gaffel, lära sig att skära.

- Samtala kring slöseri och hållbar utveckling (och en massa annat).

* Avslutning på måltiden

- Den som är klar tidigt får gärna fungera som hjälpreda. 

- Vi gör klart på bordet tillsammans, någon kanske vill torka bordet.

- Man tvättar sig och går direkt till sin fasta vila efter lunchen. Vi har en lugn stund.

- Man kan sedan återgå till eventuell aktivitet som man jobbat med innan. 

 

Förändring i miljön:

- Bildstödet uppdateras

- Skötrummet blir legorum

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: