Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema sagor, myter och väsen

Skapad 2019-11-25 13:40 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola 1 – 3 Svenska NO (år 1-3)
Under tre veckor kommer vi att arbeta med sagor. Ni kommer att få skapa en saga i grupp och sedan göra en skuggteater av sagan.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Målet med undervisningen är att du skall:

-  få ta del av sagor och myter om väsen.

-  lyssna och ta del av en berättelse som läses upp.

-  skapa egna sagor som sedan gestaltas i film

 

SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer att

- lyssna på sagor

- skriva sagor i grupp

- göra figurer till skuggteatern

- träna på skuggteater och göra en film av den

- titta på sagofilmer

 

 DETTA SKALL BEDÖMAS

Bedömning av dina kunskaper och förmågor sker fortlöpande genom samtal och iakttagelser.

Du ska....

 • kunna vara aktiv i samtal om sagor, myter och väsen.
 • kunna lyssna och ta del av en berättelse som läses upp.
 • din delaktighet i grupparbetet vid sagoskrivandet
 • din delaktighet i grupparbetet kring skuggteatern
 • din delaktighet vid filmningen 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: