Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigan Årstider/tradition

Skapad 2019-11-25 13:48 i Termiten Mariestad
Förskola
Projekt "Årstider" Målet med detta projekt är att väcka barnens intresse kring naturvetenskap, samt utforska vad som händer under de olika årstiderna/månaderna på ett spännande och lekfullt sätt.

Innehåll

ReVar är vi?

Barnen upptäckte rönnbären när vi var ute i skogen. De visade stort intresse för bären och började plocka på sig bären. Vi tog med bären in och skapade tavlor, torkade bären, smakade..

Ett av barnen hade sett en igelkott hemma, nästa gång vi gick till skogen letades det igelkottar men det hittades inga. Detta resulterade i att vi tittade på film om igelkotten hur den äter, leverbyggde och bor. Detta resulterade i att vi byggde ett bo.

Vid ett senare tillfälle upptäckte barnen barnen förändringen på löven i skogen. De hade ändrat färg till gult/brunt och senare rött. Barnen har samlat massor av löv och limmat lövträd.. barnen har upptäckt lövens form, storlek.. barnen upptäckte vinden i ett av träden, grenarna med löven på  fladdrade och barnen blev fascinerade. Vi frågade vad det var som hände med löven,  fick till svar av ett barn att det är vinden. Vi har sedan fortsatt arbeta med vinden.

Barnen är väldigt intresserade av vad som händer ute, nu har vintern kommit och det har kommit lite snö, kylan har ökat och det har bildats is. Barnen fascineras av isen som smälter, att den är kall, vass, hård o går att bygga med.

 

 

 

 

Vart ska vi?

 

Syftet på projektet är att barnen ska upptäcka och fördjupa sina funderingar kring naturens förändringar.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

• förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för människor, natur och samhälle påverkar varandra.

• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

•  att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde?

Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?

Vi plockar in material innefrån och tvärtom så våra miljöer passar kvalitetsmålet.

vi använder oss av iPad, projektor, och datorn. Barnen har tagit egna kort med ipaden. Vi har sökt information om till exempel igelkotten. 

Vi har tagit ut material för att upptäcka vinden, gardiner, drakar , pappersormar. Inne har vi blåst med sugrör ( fjädrar, vatten och diskmedel, löv) fläkt( på olika slags material tunga och lätta) , hårtork (varmt och kall luft, olika material). 

Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

Vi vill ge barnen en förståelse för vad som händer i naturen genom nyfikenhet och glädje Vi vill utveckla barnens språkförståelse och estetiska uttrycksformer. 

Hur gör vi?

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av? Vi är ute i naturen och plockar med oss material in på avdelningen.Vi  använder oss också av fläcktar av olika slag, sugrör, 

Metod/genomförande

Vårt tema kommer att kopplas till olika ämne som exempelvis matematik, språk, naturvetenskap, skapande, musik/rörelse och attvara ute i naturen.

Matematik: form, storlek, halv/hel, antal, symmetri, mönster, tid och temperatur.

Språk: faktaböcker, sjunga, sagor, rim/ramsor, film

Naturvetenskap: Prata om växterna och frukter,  is, vädret, experiment, 

Skapande: måla, rita, skapa av olika slags material

Musik/rörelse: sjunga, dansa och promenera

Barnsinflyttande: Barns intresse, nyfikenhet och frågor kommer att styra våra projekt.

Hur dokumenterar vi

vi dokumenterar genom lärloggen, foto, film, anteckningar och barnens skapande. 

 

Vems ansvar? 

Det är hela arbetslagets ansvar för planering och genomförande. 

 

Stödfrågor för veckoreflektion

Skriv in veckoreflektion längst ner i avdelningens planering för avsnittet "reflektion och analys". Skapa en ny reflektion varje vecka. Var noga med att skriva en rubrik och vilken vecka det är på reflektionen.

 

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse?

(konkret planering)

 

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

Delmål 1: Omsorg, utveckling och lärande: Vi ska skapa miljöer som lockar barnen att leka och utforska länge.

Hur har vi varit närvarande pedagoger?

Hur märker vi det?

Hur introducerar vi nytt material?

Hur introducerar vi miljöerna för barnen?

Hur organiserar vi vår tid?

Vad använder vi för slags material i våra miljöer? Hur använder barnen  materialet?

Finns det material för olika typ av lek? 

Finns det ställen i våra miljöer som ger återhämtning och möjlighet att få tid för sig själv? 

Delmål 2: Normer och värden: Vi ska utgå från den gyllene regeln ”så som du vill att andra ska vara mot dig ska du också vara mot andra”

 

Hur tydliggör vi den "gyllene regeln" för barnen?

Hur fördelar vi vår tid i rummen så att barnen känner sig trygga?

Hur förebygger vi konflikter?

 

 

Stödfrågor  för utvärdering och analys

Utvärdering

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/dåligt?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Analys

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

 

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

Det som är skrivet med rött kan tas bort från planeringen när den har fyllts med innehåll!!!

 Reflektionsfrågor

 

I

 Hur tydliggör vi den "gyllene regeln" för barnen?

Hur fördelar vi vår tid i rummen så att barnen känner sig trygga?

Hur förebygger vi konflikter?

 

Slutanalys 2019/2020:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: