Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal åk 5

Skapad 2019-11-25 14:36 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med decimaltal, skriva, jämföra och storleksordna, addera och subtrahera.

Innehåll

Det här övar vi på lektionerna:

Begrepp och metoder

 • Vårt positionssystem med tiondelar och hundradelar
 • vad decimaltal och "en hel" innebär
 • hur många tiondelar resp. hundradelar är en hel
 • Siffrans värde i ett decimaltal, läsa och skriva tal
 • Jämföra och storleksordna decimaltal
 • Placera tiondelar och hundradelar på tallinje
 • Skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar
 • Addition och subtraktion med decimaltal

Ord: en hel, decimaltal, decimaltecken, tiondel, hundradel, tallinje

Problemlösning

 • Förstå frågan i en textuppgift
 • Använda olika strategier/metoder för att lösa uppgiften
 • Rita en bild och/eller prova dig fram med tex. en tabell
 • Välja metod och skriva en uträkning (formulera uttryck)

Resonemang

 • Ställa frågor, besvara frågor och samtala om ett matematiskt innehåll

Kommunikation

 • Visa tydligt dina uträkningar, med siffror, symboler, tabell och/eller bild

Så här arbetar vi

 • Gemensamma genomgångar
 • Arbete enskilt, i par, grupp och helklass
 • Film
 • Spel
 • Webbaserade program

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: