Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8- Geometri

Skapad 2019-11-25 16:56 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Många tänker på geometri enbart som matematik, men geometriska figurer och mönster är vanliga i naturen. Det mest kända exemplet är förmodligen de sexkantiga cellerna i en bikupa eller hos en snöflinga. Vi har även vattendroppar, bubblor och planeter som exempel då de är så gott som klotrunda.

Innehåll

Syfte 

I detta arbetsområde tränar vi vår förmåga att:

 • Välja och använda effektiva metoder för att utföra matematiska beräkningar och lösa matematiska problem (Metod)
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Begrepp)
 • Använda matematikens uttrycksformer i samtal, argumentation och beräkningar (Kommunikation)
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Problemlösning)
 • Förklara och motivera tillvägagångssätt och olika lösningsförslag samt om resultaten är rimliga i förhållande till frågeställningen (Resonemang)

Arbetssätt 

Under detta avsnitt använder vi oss av följande moment:

 • Planering
 • Lärarledda genomgångar/diskussioner
 • Gruppaktiviteter/Diskussionsuppgifter
 • Filmklipp
 • Träningsuppgifter i matematikboken, Matteappen, övningsblad, Studi.se m.m 
 • Formelblad
 • Avstämningar längs arbetets gång i form av ex. startuppgifter via Matteappen

Under lektionerna kommer vi till stor del att arbeta med gemensamma genomgångar och beräkningsuppgifter med praktiska aktiviteter samt praktiska uppgifter. Det är viktigt att ligga i fas med tidsplaneringen! Om du är sjuk eller ledig måste du ta ett eget ansvar för att ligga i fas. 

Bedömning

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • Ett inlämningsarbete kring en större problemlösningsuppgift, i vilken du får visa dina förmågor kring arbetsområdet. Inlämning vecka 48.
 • Kortare avstämningar i form av uppgifter via Matteappen.

 

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga inom följande kunskapskrav:

 Begrepp
Du har kunskaper om de matematiska begreppen samt kan använda och analysera matematiska begrepp och se samband mellan begreppen inom de berörda arbetsområdena.

 • Se separat begreppslista

 

Metod
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena:

 • Längdenheter
 • Plangeometriska figurer (veta vad de vanligaste heter och hur de ser ut)
 • Omkrets
 • Area
 • Areaenheter
 • Begränsningsyta/mantelyta
 • Rymdgeometriska figurer (veta vad de vanligaste heter och hur de ser ut)
 • Volym av rätblock, prisma, cylinder, pyramid, kon och klot
 • Volymenheter
 • Formler

 

Kommunikation
Du kan använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften och i den skriftliga redovisningen använder du matematiska uttryck som passar ihop med situationen och målet.

 

Problemlösning
Du kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera och motivera valda strategier och metoder. Du kan även använda flera olika metoder för att lösa ett och samma problem (alternativa tillvägagångssätt).

 

Resonemang
Du kan
förklara och motivera tillvägagångssätt och olika lösningsförslag samt om resultaten är rimliga i förhållande till frågeställningen. Du kan använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  

 

FILMLISTA:

Plangeometri:

Längdenheter: https://www.youtube.com/watch?v=5dGGC2Eahd4

Geometriska begrepp: https://www.youtube.com/watch?v=vNlEhlAFWKw

2-dimensionella figurer och hur de definieras: https://youtu.be/eN9Ul2mc7J4 

Omkrets: https://www.youtube.com/watch?v=hAXAoMdb-FU

Cirkelns omkrets: https://www.youtube.com/watch?v=77hgK73xlF8

Rektangelns area: https://www.youtube.com/watch?v=uhxqKcrWliw&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

Triangelns area: https://www.youtube.com/watch?v=W20k7IE_HWU&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG&index=3

Cirkelns area: https://www.youtube.com/watch?v=ZfIFc_v8XCQ&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG&index=4 

Areaenheter: https://www.youtube.com/watch?v=IWsqEhfZG3c&index=5&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

Mer om area: https://www.youtube.com/watch?v=rB6wq57SSTQ&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG&index=11

 

Rymdgeometri:

Begränsningsyta: https://www.youtube.com/watch?v=qOKt6hd_5yI&index=8&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

Rymdgeometriska kroppar: https://www.youtube.com/watch?v=F67yotyl35k&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC

Volymenheter: https://www.youtube.com/watch?v=YGaLWnFEe9k&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC&index=2

Volymen av ett rätblock: https://www.youtube.com/watch?v=U4RKYbVlkcg&index=3&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC

Olika kroppars volym: https://www.youtube.com/watch?v=VU5F8fciWEM&index=4&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC

Spetsiga kroppar: https://www.youtube.com/watch?v=X2GO6a_lcHw&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC&index=5

Klotets volym: https://www.youtube.com/watch?v=KIMiwVXesK8&index=9&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Ma åk 8- Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Förståelse och metod
(metod och begrepp)
Du behöver hjälp med att välja lämplig formel för cylinderns volym och för vald förpackning samt sätter in rätt siffror på rätt plats. Samt att välja lämplig uträkning för att beräkna materialåtgång på vald förpackning.
Du väljer lämplig formel för cylinderns volym och för vald förpackning samt sätter in rätt siffror på rätt plats. Samt väljer lämplig uträkning för att beräkna materialåtgång på vald förpackning.
Du väljer lämplig formel för cylinderns volym och för valda förpackningar samt sätter in rätt siffror på rätt plats. Samt väljer lämplig uträkning för att beräkna materialåtgång på någon av de valda förpackningarna.
Du väljer lämplig formel för cylinderns volym och för valda förpackningar samt sätter in rätt siffror på rätt plats. Samt väljer lämplig uträkning för att beräkna materialåtgång på de valda förpackningarna.
Genomförande och analys
(problemlösning)
Du behöver hjälp med att bestämma både cylinderns volym och den valda förpackningens volym med godtagbar volymenhet. Samt bestämma arean av en förpackning med godtagbar enhet. Du behöver även hjälp med att ange antalet förpackningar som krävs med möjlig uträkning.
Du bestämmer både cylinderns volym och den valda förpackningens volym med godtagbar volymenhet. Samt minst bestämmer arean av en förpackning med godtagbar enhet. Du anger antalet förpackningar som krävs med möjlig uträkning.
Du bestämmer både cylinderns volym och de valda förpackningarnas volym med godtagbar volymenhet. Samt bestämmer arean av någon av förpackningarna med godtagbar enhet. Du anger antalet förpackningar som krävs med korrekt uträkning.
Du bestämmer både cylinderns volym och de valda förpackningarnas volym med lämplig volymenhet. Samt bestämmer arean av förpackningarna med lämplig enhet. Du anger antalet förpackningar som krävs med korrekt och effektiv uträkning.
Redovisning och matematiskt språk
(resonemang och kommunikation)
Din redovisning innehåller uppgifter som går att följa men saknar steg. Du använder delvis ett matematiskt språk. Du behöver hjälp med att förklara din lösning.
Din redovisning innehåller uppgifter som går att följa men saknar vissa steg. Du använder delvis ett matematiskt språk. Du kan kortfattat förklara din lösning.
Din redovisning innehåller uppgifter som går att följa och innehåller alla steg. Du använder ett godtagbart matematiskt språk. Du kan förklara en lösning. Ditt resonemang/din motivering är tydlig och matematisk.
Dina redovisningar innehåller uppgifter som går att följa och innehåller alla steg. Samt är tydlig och strukturerad, samt effektiv. Du använder ett korrekt matematiskt språk och väljer lämpliga enheter. Du kan förklara en lösning. Ditt resonemang/din motivering är tydlig, välutvecklad och matematisk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: