Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2019-11-25 23:43 i Lilla skolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 1 – 3 Musik
Musik är härligt! Musik är att sjunga och spela och röra sig till olika rytmer som känns i hela kroppen. Den kan göra en glad och sprallig eller lugn och avslappnad. Under de kommande veckorna ska du få känna på allt det där!

Innehåll

 

Tid: V.45 - V.51 

  Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas: 

 • I ämnet musik ska du utveckla din förmåga att:
 •          sjunga och spela instrument
 •         lyssna till och prata om musik
 •         skapa musik och kombinera musik med t.ex. dans, rörelse och drama

 Du ska också lära dig ord som är speciella för ämnet musik.

  Mål och bedömning för ämnet musik:

 • Att vara med och sjunga enklare sånger och visor tillsammans.
 • Att använda kroppen när vi rör oss till musiken
 • Att spela på olika rytminstrument utifrån din egen förmåga
 • Att sätta namn på olika instrument
 • Att känna och använda rytmer samt takt

   Så här ska du arbeta för att nå målen:

 •  använda olika rytminstrument när vi sjunger sånger.
 •  göra olika rytmikövningar där vi lyssnar till musik och rör oss i takt till musiken.
 •  lära oss om olika instrument, hur de låter och hur instrumenten ser ut.
 •  göra rörelser till sångerna samtidigt som vi sjunger.
 • sjunga sånger som anknyter till våra olika teman och högtider.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  Mu
 • kombinera musik med andra uttrycksformer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former.
  Mu  1-3
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.
  Mu  1-3
 • Hur några instrument låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanshang.
  Mu  1-3
 • Sång- och danslekar.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att sjunga unisont och i kanon.
  Mu  E 6
 • I ensemblespel medverkar eleven i att spela på något instrument och bidrar då till att använda enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
  Mu  E 6
 • Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett delvis fungerande sätt.
  Mu  C 6
 • I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
  Mu  C 6
 • Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett väl fungerande sätt.
  Mu  A 6
 • I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett väl fungerande sätt och använder då med säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
  Mu  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: