Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsbesök

Skapad 2019-11-26 06:31 i Brogetorp förskola Flen
Datum: 2019-11-28 Ansvarig för aktiviteten: Pedagogerna på Granen Grupp: Alla barn på Granen i tre olika grupper. Material: Stora samlingen 1:Bilder på olika havsdjur, metspö Mellanstatlig en: Häfte: Sagan om Karin och skräpet i havet, övningsblad - hitta skräpet. Lilla samlingen: Vattenbalja, olika saker som flyter eller sjunker. Nulägesbeskrivning: Vi har under hösten arbetat med Grön flagg - Hav och Vatten, vi har träna på olika havsdjur och pratat om skräp i naturen och havet. I vår Grön flaggplanering ingår även vattenexperiment av olika slag. Beskrivning av aktivitet med syfte: Stora samlingen: Barnen kommer att få fiska upp bilder med olika havsdjur. Syftet är att de ska lära sig några olika djur som vi valt ut. Mellanstatlig en: Vi kommer att läsa ”Sagan om Karin och skräpet i havet”, därefter kommer barnen att få ett arbetsblad där de får leta efter saker som inte ska finnas i havet. Syftet är att barnen ska bli medvetna om vad nedskräpning kan få för konsekvenser. Lilla samlingen: Barnen kommer att få undersöka olika saker om de flyter eller sjunker i vatten. Syftet är de ska få en upplevelse av vatten och se att olika material har olika egenskaper i kombination med vatten.
Förskola
I december 2019 har alla förskolor i förskoleområde A utvecklat arbetet med Grön flagg, så att de fått behålla sin Gröna Flagga som ett bevis på att de deltar i ”hållbar utveckling”

Innehåll

Datum: 2019-11-28

Ansvariga för aktiviteten: Pedagogerna på Granen.

Grupp: Alla barn på Granen

Material: Stora samlingen: Bilder på havsdjur och metspö.

Mellansamlingen: Sagan om Karin och skräpet i havet, arbetsblad.

Lilla samlingen: Vattenbalja och olika saker som flyter eller sjunker.

Nulägesbeskrivning: Vi har ett pågående arbete med Grön flagg - Hav och Vatten. Barnen visar intresse för olika havsdjur och även om nedskräpning.

Beskrivning av aktivitet med syfte:

Stora samlingen: Barnen kommer att få fiska upp bilder på olika havsdjur, syftet är att de ska lära sig de olika djuren - hur de ser ut och vad de heter.

Mellansamlingen: Barnen kommer att få höra ”Sagan om Karin och skräpet i havet” och få möjlighet att reflektera kring innehållet. De kommer också att få arbeta med ett arbetsblad om nedskräpning. Syftet är att de ska bli medvetna om nedskräpning och dess konsekvenser. 

Lilla samlingen: Barnen kommer att få testa olika saker om de flyter eller sjunker i vatten. Syftet är att de ska få en upplevelse i hur olika material beter sig i vatten - om de flyter eller sjunker. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: