Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Skapad 2019-11-26 07:07 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Helene, Jossi, Ulla       

Vecka: 48     

Mål- och kunskapsområde: Teknik     

Nyfikenhetsfråga: Hur möter barnen begreppen hållfasthet & bärighet i konstruerandet av banor?     

 

Barnets gör: Konstruerar banor.. Upplever med kroppen och ting! Utforskar stabilitet och hållfasthet. Provar & omprovar, tar isär och bygger ihop. 

Barnen inspirerar och inspireras av varandra! Tar hjälp av de äldre barnen.. samarbetar & turas om! 

Barnen får bada i teknikord som hållfast, bärighet, stabil, sammanfoga!

Barnen får dokumentera och reflektera över sitt eget görande och lärande med hjälp av vårt digitala verktyg, lärplattan. 

     

Pedagogerna tänker: Vi ser hur barnen har skapat en förståelse för konstruerandet.. vad som krävs för att göra något hållfast och stabilt. De ser mönster i hur de ska tänka och tänka om! Vi kan även se hur viktiga de äldre barnen är för barnen på Dungen, hur de kommer in och vidareutvecklar & inspirerar barnen i deras konstruktioner och arbeten. 

Barnens egna dokumentationer är viktiga för dem!!

     

Analys/sammanställning lärande: Barnen ges i arbetet med teknik förutsättningar för att utveckla en förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. (Läroplanen -2018). Barnen använder digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling & lärande genom att få äga sin egen dokumentation för att sedan reflektera över och dela den tillsammans med sina vänner. 

     

Hur går vi vidare? Nästa steg? Vi arbetar vidare med barnens arbete med att dokumentera sitt arbete.

     

Övrigt?  

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: