👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Livet förr och nu

Skapad 2019-11-26 07:32 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 2 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
Syftet med undervisningen är att lära sig om hur barn och familjer hade det förr. Vi lär oss även om källkritik.

Innehåll

 Mina mål:

Jag kan jämföra ur det var att leva för 100 år sedan och hur det är att leva idag.

Jag kan söka information i olika källor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Utvärdering - Livet förr och nu

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Analysförmågan
 • SO   3
Jag kan inte jämföra hur det var att leva för 100 år sedan och hur det är att leva idag och behöver träna mer.
Jag kan jämföra något om hur det var att leva för 100 år sedan och hur det är att leva idag.
Jag kan jämföra flera saker om hur det var att leva för 100 år sedan och hur det är att leva idag.
Procedurförmåga
 • Sv   3
 • SO   3
Jag kan inte söka information från olika källor och redogöra för svaren och behöver träna mer.
Jag kan söka information från olika källor och redogöra för svaren.
Jag kan söka information från olika källor, redogöra för svaren och jämföra olika källor med varandra.