Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dungen matematik pedagogisk planering

Skapad 2019-11-26 08:07 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Matematik lägesord, jämförelseord med de yngsta barnen

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Alla får åka med, rulla 

Tidsperiod: Ht-19 

Förskolans namn: Skogsgläntans förskola 

Grupp: Dungen

Barnens ålder: 1-2

År och datum:: 2019- 11

 

Vilket innehåll ska behandlas?
Matematik

Lägesord och jämförelseord: 

Mattekarusellen

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-se nedanVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill utmana de yngsta barnens nyfikenhet och förståelse för matematik. Samt ge förutsättningarna för att utveckla förmåga att använda matematik och matematiska begrepp. Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vi erbjuder olika material som bjuder in till att konstruera banor 

Utifrån projektet med banor kommer vi titta på spaltdokumentationerna och ta reda på vilka erfarenheter och förkunskaper barnen har utifrån lägesord och jämförelseord. 

Utifårn barnens intresse konstruerar vi banor som de sedan får dokumentera själva med hjälp av digitala verktyg. 

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Levande dokumentation som barnen själva dokumenterat, unikum, spaltdokumentation, de tre dokumenten 
Reflektioner tillsammans pedagoger och barn 

Planeringen upprättad av: Jossi, Helene, Ulla, Sandra 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
    Lpfö 18
  • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: