Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3:an Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar - Hudiksvalls kommun

Skapad 2019-11-26 08:09 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
3:an Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar - Hudiksvalls kommun

Innehåll

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

  • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

  • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

  • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

  • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

  • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

  • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

  • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

  • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

  • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Teknik

Vecka: 48

Nyfikenhetsfråga: Hur möter barnen begreppen hållfasthet & bärighet i konstruerandet av banor? 

  

Barnen gjorde

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

Konstruerar banor.. Upplever med kroppen och ting! Utforskar stabilitet och hållfasthet. Provar & omprovar, tar isär och bygger ihop.

Barnen inspirerar och inspireras av varandra! Tar hjälp av de äldre barnen.. samarbetar & turas om! 

Barnen får bada i teknikord som hållfast, bärighet, stabil, sammanfoga!

Barnen får dokumentera och reflektera över sitt eget görande och lärande med hjälp av vårt digitala verktyg, lärplattan. 

Vi ser hur barnen har skapat en förståelse för konstruerandet.. vad som krävs för att göra något hållfast och stabilt. De ser mönster i hur de ska tänka och tänka om! Vi kan även se hur viktiga de äldre barnen är för barnen på Dungen, hur de kommer in och vidareutvecklar & inspirerar barnen i deras konstruktioner och arbeten. 

Barnens egna dokumentationer är viktiga för dem!!

 

 

Barnen ges i arbetet med teknik förutsättningar för att utveckla en förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. (Läroplanen 2018). 

Barnen använder digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling & lärande genom att få äga sin egen dokumentation för att sedan reflektera över och dela den tillsammans med sina vänner. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: