Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lär, Reflektera & Planera

Skapad 2019-11-26 08:31 i Framtiden | Förskola & Fritidshem Fristående förskolor
Förskola
Stärk ditt lärande! Det här är ett innehåll som vi tog del av under Fritidshemmens rikskonferens, ett innehåll som väcker frågor om självgranskning och reflektion. Det här måste jag lära mig mer om... Det här ska jag börja göra… Det här ska jag fortsätta göra… Det här ska jag sluta göra…

Innehåll

Det här måste jag lära mig mer om

Forskning, begrepp, modell, metod & praktisk kunskap

 

Det här ska jag börja göra…

Aktiviteter, verktyg, processer, beteende, förhållningssätt, etc.

 

Det här ska jag fortsätta göra…

Aktiviteter, verktyg, processer, beteende, förhållningssätt, etc.

 

Det här ska jag sluta göra…

Aktiviteter, verktyg, processer, beteende, förhållningssätt, etc

Kopplingar till läroplanen

 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen,
  Lpfö 18
 • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera vårdnadshavares möjligheter till inflytande, och 
  Lpfö 18
 • planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 
  Lpfö 18
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  Lpfö 18
 • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.
  Lpfö 18
 • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
  Lpfö 18
 • analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. 
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: