Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fö7 Vatten och Luft - Nu blir det Tufft ht19

Skapad 2019-11-26 08:50 i Förslövs skola F-9 Båstad
Arbetsområdet tar i huvudsak upp partikelmodellen i olika perspektiv inom fysik och kemi.
Grundskola 7 – 9 Kemi Fysik
Utan vatten eller luft finns inget liv. Men vad är vatten och luft egentligen? När du hoppar fallskärm utnyttjar du luftens partiklar för att bromsa fallet. När vindkraftverken skapar el så utnyttjar man och luftens partiklars rörelse när de tvingar runt propellrar. Klyver du vattenmolekyler i två delar får du något som är surt och något som är basiskt. Så hur ser då dessa små partiklar ut? Det kanske inte alltid är så lätt att förstå men vet du det kan du förstå otroligt många fenomen omkring dig.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Du tränar din förmåga att förstå kemiska processer och ämnen i naturen och beskriva dessa med kemins begrepp och modeller. Dessutom tränar du din förmåga att laborera praktiskt och skriva argumenterande texter till laborationerna dvs laborationsrapporter med fokus på förståelse och förklaringar.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar din förmåga att följa en planering, använda labbutrustning och dokumentera undersökningar genom att genomföra ett antal laborationer och dokumentera resultatet. Framförallt är det viktigt att formulera en frågeställning och kunna dra slutsatser. 

Du visar din förmåga att förstå hur vattnets egenskaper kan förklaras på partikelnivå genom att i rapporter förklara dina observationer och viktig begrepp tex neutralisation. 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att genomföra en laboration säkert och med dokumentation

Din förmåga att förklara dina observationer speciellt på partikelnivå det vill säga på atom- och molekylnivå.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Du kommer att arbeta med att göra olika typer av laborationer för att träna din praktiska labbförmåga. Dessutom gäller det att ha koll på varför man gör labben och sedan förklara svaret. Du får skriva korta labbrapporter med den viktigaste informationen.

Vi kommer att använda dator simuleringar (Phet simulations) för att förstå begrepp och skaffa kunskap om olika fenomen.

 

Begrepp

Vatten, atomer, molekyler, luft, gaser, syre, Partikelmodellen, Syror/baser, pH, kemiska reaktioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Fy Ke
Naturvetenskapliga Förklaringar

Kemins och Fysikens Begrepp och Modeller

Kemins begrepp omfattar kunskaper om materians uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar. Kvaliteten ökar om man använder ämnesbegrepp (tex vätejoner) och kemispråket i sina förklaringar. Kvaliteten ökar ju fler uttrycksformer du har till exempel ord, figurer och symboler.
 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Nivå 1
Nivå 2
(Godkänd nivå)
Nivå 3
Nivå 4
Användning av modeller
Till vilken grad du använder partikelmodeller i dina förklaringar.
Du är på väg att börja använda dig av partikelmodellen i dina förklaringar.
Du använder dig ibland av partikelmodeller dina förklaringar.
Du använder dig ofta av partikelmodeller dina förklaringar.
Du använder dig alltid av partikelmodeller dina förklaringar.
Uttrycksformer
Till vilken grad du kan variera uttrycksform
Du är på väg att beskriva partikelmodeller och händelser med ord, figurer och symboler.
Du beskriver partikelmodeller och händelser med ord eller figurer eller symboler.
Du beskriver partikelmodeller och händelser med ord och figurer eller symboler.
Du beskriver partikelmodeller och händelser med ord och figurer och symboler.

Förklaringens kvalitet

Den logiska strukturen på resonemang (beskrivningar, förklaringar och förutsägelser) visas genom resonemang av typen: - Orsak-Konsekvens - Fakta-Leder till och kan bestå av flera led. Kvaliteten ökar oftast om man beskriver fler led. Kvaliteten på resonemanget ökar också om man använder sambandsord för att uttrycka denna kedja. Till exempel: - OM saltet hälls i vatten SÅ kommer det att lösas upp. - OM vattnet värms upp SÅ kommer vattenmolekylerna att röra sig häftigare. - OM vattnet kyls ner SÅ kondenserar det till vattendroppar. - (Fakta) Olika laddningar attraherar varandra VILKET LEDER TILL att de negativt laddade elektronerna lägger sig som ett skal runt den positivt laddade kärnan. - (Fakta) Värme är tillförd energi VILKET LEDER TILL att atomerna börjar röra sig mer när de värms VILKET LEDER TILL att de krockar med andra atomer
Nivå 1
Nivå 2
(Godkänd nivå)
Nivå 3
Nivå 4
Förklaringsdjupet
Till vilken grad du använder dig av flera led i dina förklaringar.
Du är på väg att ge en förklaring genom att använda flera led.
Du använder ofta ett led i dina förklaringar och förutsägelser.
Du använder ibland två led i dina förklaringar och förutsägelser.
Du ofta två eller flera led i dina förklaringar

Fy Ke
Samband UnderSökes

Ej Bedömd
Nivå 1
Nivå 2
Planering
Din förmåga att följa givna planeringar.
Träna mer
Du kan följa enkla skriftliga eller visuella planeringar.
Frågeställning - Frågeteknik
Du kan formulera frågeställningar.
Träna mer
Du kan formulera undersökningsbara frågor där du kan få svar på om a) det finns ett samband? och b) hur ser sambandet ut?
Genomförande - Använda utrustning
Din förmåga att genomföra undersökningar praktiskt.
Träna mer
Du använder utrusning på ett tillräckligt säkert, ändamålsenligt och effektivt.
Dokumentera
Din förmåga att göra tabeller.
Träna mera
Du kan dokumentera och sammanfatta dina resultat i labbrapporter.
Slutsatser - Regler (principer)
Din förmåga att dra slutsatser.
Träna mer
Du dra slutsatser som är kopplade till din frågeställning och om hur alla undersökta variabler hänger ihop genom att skriva ner regler som du kan använda i andra sammanhang.
Diskussion - Förklara
Din förmåga att förklara dina resultat.
Träna mera
Du förklarar och troliggör dina resultat och samband genom att använda (dina egna) ämnesspecifika begrepp och modeller.
Diskussion - Tillämpningar
Din förmåga att använda dina resultat och slutsatser.
Träna mer
Du använder dina slutsatser på nya situationer tex genom att förutsäga eller förklara olika nya situationer med hjälp av dina slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: