Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål ryska / Hobby

Skapad 2019-11-26 09:38 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Vi diskuterar våra intresse under fritid, funderar vilka hobbyer som finns - allt för att kunna berätta om sin egen hobby och förklara varför du gillar att hålla på med detta.

Innehåll

 

I arbetsområdet kommer vi att läsa dikter och en prosatext om olika fritidssysselsättningar. Elever läser texter och väljer vad som intresserar dem.

 

Uppgifter är varierande - lyssna på en dikt och rita det som fattas, föra ihop ord och bilder, välja rätt svar (ja/nej), svara på öppna frågor, välja rätt substantiv till rätt adjektiv eller pronomen, böja substantiv så den passar in i en mening, lösa korsord.  

Vi läser en berättelse där en sagofigur ville bli en poet och diskuterar vad rim är, letar efter ord som rimmar och försöker med egna rim. 

 

Vi kommer att jobba med detta under 5 lektioner och eleverna visar sina kunskaper genom att berätta om sina hobbyer och prova att författa enklare rim/dikter.

 

 

 Syfte
Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

 I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer.

 Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

 

Centralt innehåll

 

Läsa och skriva

 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Tala, lyssna och samtala

 Muntliga presentationer för olika mottagare.

Berättande texter och sakprosatexter

 Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

 Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

 

Kunskapskrav och bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6.

Matriser

Ml
Hobby

E
C
A
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: