Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri Åk 9

Skapad 2019-11-26 09:39 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Matematik
Under flera tusen år har människan avbildat djur och människor genom att förminska och måla av dem på väggen i en grotta eller på en målarduk. I modern tid avbildar vi byggnader och landområden i ritningar och på kartor. Under de senaste 200 åren har våra forskare dessutom börjat studera saker som inte är synliga för blotta ögat, t.ex. delar i celler eller i elektronik. Ibland behöver man förstora delarna för att kunna se eller rita av dem. Då behöver man ha kunskap om proportioner, förstoringar och förminskningar. I detta kapitel får du lära dig om likformighet och skala, men även om symmetri och om den berömda Pythagoras sats.

Innehåll

Mål med arbetet

Områdets begrepp

 • symmetri
 • spegelsymmetri
 • rotationssymmetri
 • rotationsordning
 • likformighet
 • kongruens
 • längdskala
 • areaskala
 • volymskala
 • topptriangel
 • hypotenusa
 • katet
 • pythagoras sats

Områdets metoder

 • Beräkna rotationsordning
 • Beräkna längd, area och volym av likformiga figurer
 • Beräkna vinklar i likformiga månghörningar
 • Beräkningar med topptriangelsatsen och pythagoras sats

Arbetsgång

 • Lärarledda genomgångar
 • Laborativ matematik
 • Problemlösning
 • Samtal och diskussioner i grupp / halvklass
 • Eget arbete - enskilt och i grupp - lektionstid
 • Veckouppdrag i Kikora

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

 • förstå matematiska begrepp
 • använda symboler, formler och matematiska uttrycksformer
 • välja och använda strategier och metoder
 • göra beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter och matematiska problem
 • föra och följa matematiska resonemang

...inom geometri. Detta görs löpande under passen och utvärderas efter mattekollen v. 49.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Geometri ht19

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begreppsförståelse
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Du har vissa kunskaper om begreppen men behöver stöd med hur de kan användas eller beskrivas.
Du har grundläggande kunskaper om de flesta begreppen och förstår oftast hur dessa används i kända situationer.
Du har goda kunskaper om begreppen och förstår hur dessa används i kända situationer.
Du har mycket goda kunskaper om begreppen och är säker på hur dessa används i såväl kända som okända situationer.
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Du har vissa kunskaper men behöver stöd med att välja och att använda fungerande matematiska metoder på rutinuppgifter.
Du kan oftast välja lämplig metod och använder denna på ett sätt som oftast ger ett acceptabelt svar på rutinuppgifter.
Du väljer lämplig metod utifrån uppgifternas karaktär.
Väljer fungerande, generella och effektiva metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Problemlösning
Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används att lösa problem
Du har vissa kunskaper men behöver stöd för att lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till.
Du kan lösa något problem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till.
Resonemang
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser
Du motiverar väldigt kort ditt resonemang. Resonemanget är någorlunda korrekt.
Du motiverar dina resonemang på ett sätt som är möjligt att följa. Resonemanget är korrekt.
Du motiverar dina korrekta resonemang på ett matematiskt sätt.
Du underbygger och motiverar dina resonemang på ett matematiskt sätt. Du visar en säkerhet i dina slutsatser och analyser.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning och användning av matematiska uttrycksformer
Du har svårt med att visa hur du tänker och behöver stöd med att förklara och att redovisa dina lösningar.
Dina redovisningar går att följa men saknar ibland vissa steg. Du använder oftast ett matematiskt språk.
Dina redovisningar går att följa och innehåller alla steg. Du använder ett bra matematiskt språk.
Dina redovisningar innehåller alla steg samt är tydlig och strukturerad. Du använder med säkerhet ett korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: