Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn i andra länder åk 1

Skapad 2019-11-26 09:50 i Getingeskolan 7-9 Halmstad
Grundskola 1 Bild Svenska Svenska som andraspråk Musik SO (år 1-3)
Hur lever barn i andra länder? Hur bor de? Vad leker de? Går de i skolan? Vi jämför platser och förutsättningar för att leva med hur vi har det här i Sverige.

Innehåll

Syfte:

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och göra jämförelser mellan olika platser och levnadsvillkor.

Mål:

 • Ge exempel på hur barn i andra länder lever.

 • Kunna beskriva varför människor flyttar samt ge exempel på vad en flytt kan betyda för barn och familjer.

 • Känna till och namnge världsdelarna.

 

 

Så här arbetar vi mot målen:

 • titta på filmer om barn i andra länder för se skillnader i levnadsvillkor
 • göra Venn-diagram för att se likheter och olikheter för hur barn i Sverige och andra länder lever
 • diskutera hur det kan kännas att flytta till ett annat land
 • träna på världsdelarnas namn
 • måla flaggor
 • sjunga sånger och leka lekar från olika länder

 

Bedömning:

Du kan

 • jämföra dig själv med ett barn i ett annat land och berätta om några likheter och skillnader
 • känna igen några andra länders flaggor
 • namnge några världsdelar på karta eller jordglob
 • berätta varför människor flyttar till andra länder och ge exempel på vad det kan innebära för barnen och deras familjer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: