Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsstrukturer och samhällsuppbyggnad - politiskt och socialt

Skapad 2019-11-26 09:50 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola F – 9
Under ca fyra veckor nu på höstterminen och ca tre veckor på vårterminen kommer vi att arbeta med samhällskunskap – Samhällsstrukturer och samhällsuppbyggnad – politiskt och socialt Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Innehåll

 

Arbetsområdenas innehåll

 

·       Hur ser Sveriges befolkning ut? Vilka är vi och var bor vi?

 

·       Vad leder befolkningsfördelningen till – för samhället och för individen?

 

·       Hur har immigration påverkat och utvecklat Sverige till det mångkulturella land vi lever i idag?

 

·       Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

 

·       Olika stats- och styrelseskick i världen.

 

·       Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

 

 

 

 

 

Förmågor som du ska träna på

 

·       Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

 

·       Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

 

·       Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

 

·       Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta

 

Enskilda inlämningsuppgifter:

 

·       Samhällsstrukturer och samhällsuppbyggnad – politiskt och socialt (del 1) inlämning fredag v.48

 

·       Samhällsstrukturer och samhällsuppbyggnad – politiskt och socialt (del 2) inlämning fredag v. 4

 

·       Sandras svåra beslut

 

·       Analys Ensamkommande flyktingbarn

 

·       Rädda Vårbacken

 

·       Argumentera och motivera Yttrandefrihet till varje pris

 

·       Film

 

·       Diskussioner

 

 

 

Detta kommer att bedömas

 

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du:

 

·       har kunskaper om olika samhällsstrukturer,

 

·       kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och med underbyggda resonemang

 

·       kan värdera och uttrycka olika ståndspunkter i några samhällsfrågor med underbyggda argument.

 

·       kan använda begrepp och modeller på ett fungerande sätt.

 

·       kan föra resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation,

 

·       kan föra resonemang och se skillnader kring demokrati och diktatur

 

·       har kunskaper om demokratiska värden och processer

 

·       kan föra resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: