Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom och högtider i samarbete med kyrkan.

Skapad 2019-11-26 10:48 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Vi gör under läsåret besök i Adolfsbergskyrkan, där vi får lära oss vad en kyrka är och om viktiga högtider, jul och påsk i det kristna året och vad dessa vill berätta.
Grundskola 4 Religionskunskap
Vad är en kyrka och vem var Jesus? Vilka högtider har vi och hur är de kopplade till Jesus liv?

Innehåll

FÖR ELEVER

Vem var Jesus? Hur ser en kyrka ut? Varför har prästen så konstiga kläder?

Ja, det är frågor som du kommer att få svar på när vi jobbar med kristendom tillsammans med Adolfsbergskyrkan.

Mål för detta arbetsområde

o Du ska känna till några typiska kännedrag hos en kyrka

o Du ska känna till vem Jesus var och vad han ville lära ut och lite kring hans liv 

o Du ska förstå hur våra högtider hänger ihop med Jesus liv.

o Du ska känna till vad som hände vid Jesu födelse och vad som hände kring påsken

o Du ska känna till lite om Bibeln och hur den är uppbyggd

o Du ska kunna jämföra Kristendomens betydelse i samhället förr och nu

Undervisningens innehåll och arbetsmetoder

Vi kommer att samarbeta med Adolfsbergskyrkan. Vi får besök av dem och vi kommer att gå till kyrkan vid ett flertal tillfällen. Då kommer vi att få berättat för oss om kyrkor, präster och om Jesus och hans liv. Vi kommer även att få uppleva ett juldrama samt ett påskdrama i kyrkan. I skolan arbetar vi utifrån religionsboken - Puls. Vi ser även några filmer i ämnet och har diskussioner utifrån upplevelserna. Vi kommer att arbeta med olika ord och begrepp inom området.

Vad som kommer att bedömas och hur

Bedömningar kommer att göras kontinuerligt i samband med diskussioner och individuella arbeten. 

Jag kommer att bedöma din förmåga att kommunicera samt dina kunskaper kring kristna högtider och traditioner.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Kristendom i samarbete med kyrkan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunicera
Samtala, diskutera, argumentera och uttryck en egen ståndpunkt eller åsikt
Du deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på enkla konkreta frågor. Du behöver stöd för att ställa frågor, framföra och besvara på åsikter och argument.
Du deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor. Du framför och bemöter åsikter och argument men saknar motivering eller förklaring.
Du deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt. Du framför och bemöter åsikter och argument.
Kristna högtider och traditioner
Du kan berätta om några kristna högtider och traditioner.
Du kan berätta utförligt om kristna högider och traditioner.
Du kan berätta noga och mycket utförligt om kristna högtider och traditioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: