Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2019-11-26 12:13 i Förskolan Naturmontessori Harestad Naturmontessori Väst AB
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Syfte:

-Syftet med vårt arbete utifrån Språk och kommunikation är att barnen ska kunna uttrycka sina tankar och idéer.

-Vi vill utmana barnen så de får möjlighet att utveckla sitt talspråk och ordförråd.

-Vi vill att barnen utvecklar alla sin kommunikationsmöjligheter och får en förståelse för att man kan kommunicera på flera olika sätt t.ex. med ett talat språk, kroppsspråk, genom skrift, med bilder, tecken m.m

-Vi vill att barnen ska få möjlighet att göra sig förstådd utifrån deras individuella förmåga. Barnens självkänsla och trygghet stärks när de känner sig hörda och förstådda!

-Barnen ska få vetskap om att det finns olika sätt att kommunicera till exempel TAKK (alternativ och kompletterande kommunikation).

  

 HURET:

-I alla våra dagliga rutiner t ex vid måltider, samlingar, lässtunder, grupper, på-avklädning och övriga rutiner ska vi arbeta medvetet med språk och kommunikation.

-Vi benämner, sätter ord på saker och händelser och har ständig dialog tillsammans med barnen.

-På våra samlingar och läsvilor kommer vi att arbeta med munmotorik, rim/ramsor, sånger, böcker/sagopåsar/flanosagor och tecken som stöd.

-Vi kommer med hjälp av Takk (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) stärka barnens språk i både tal och sång.

-Med hjälp av TAKK-memory ska vi fånga barnens nyfikenhet av språket.

-Vi benämner olika ting i barnens leksaksförvaring med bild och TAKK-tecken, så det ska underlätta när barnen ska plocka undan efter sig.

-Vi vill att barnen ska vara goda lyssnare, ställa frågor och kommunicera med varandra. Detta är något som vi ständigt jobbar med.

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: