Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vård och omsorg vid demenssjukdom, Studieenhet 5

Skapad 2019-11-26 12:40 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Gerontologi och geriatrik
Personer med demenssjukdom kan känna sig förvirrade och oroliga. De förstår inte sin omvärld och kan inte alltid kommunicera med personer i deras närhet. Hur hanterar man detta? Hur kan vi se om personerna är rädda, ängsliga eller har ont? Vi ser över olika metoder för att stötta personer som har tappat delar av sin kognitiva förmåga och hur man kan arbeta med att de får sin "röst hörd" och har kvar sitt självbestämmande och sin integritet.

Innehåll

Studieenhet 5

Kapitel 5 

"Vård och omsorg vid vanliga symptom hos personer som drabbats av demens"

Kommunikationshinder
Måltider och undernäring
Personlig hygien och munhälsa
Sömnsvårigheter
 

Upplägg:

Egen inläsning

Föreläsning
Powerpoint

 

Examination:

Instuderingsfrågor och gruppdiskussion 
Fallbeskrivning

 

 

Om du vill fördjupa dig:

 Gå in på Demenscentrum.se. De har massor av information gällande demenssjukdomar, ny forskning, anhörigperspektiv, arbetsmetoder m.m.

Uppgifter

  • Fallbeskrivning "Smärta"

  • Instuderingsfrågor Kapitel 5

Matriser

Ger
Vård och omsorg vid demenssjukdom, Studieenhet 5

Vård och omsorg vid demenssjukdom, GERVÅR0, 100 poäng

Vård och omsorg vid demenssjukdom Ämne: Geriatrik och Gerontologi Kurskod: GERVÅR0 Kurser i ämnet: Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng Ämne: Gerontologi och geriatrik Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn. Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att utföra vård- och omsorgshandlingar anpassade till den äldre individens behov för en ökad livskvalitet, samt i att planera och utvärdera egna arbetsinsatser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur det är att åldras i dagens samhälle och vilka attityder som påverkar upplevelsen av åldrande. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt förhållningssätt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om åldrandet ur ett mångkulturellt perspektiv. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över, ta ansvar för och fatta kloka beslut i det vardagliga arbetet med äldre.
Minnas/Förstå
Tillämpa/Analysera & Värdera
Skapa
Syfte
Kunskaper om äldres och demenssjukas levnadsförhållanden och behov, förmåga att uppfatta, bedöma och åtgärda brister i dessa levnadsförhållanden samt att stödja individen för en ökad livskvalitet.
Eleven beskriver översiktligt faktorer i den äldres vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Eleven beskriver utförligt faktorer i den äldres vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger några exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat faktorer i den äldres vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger flera exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Syfte
Förmåga att utföra vård- och omsorgsarbete, prevention, behandling och rehabilitering samt funktionsbevarande omsorg vid geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd.
Eleven redogör översiktligt för och utförs i samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av tillfredsställande kvalitet.
Eleven redogör utförligt för och utför efter samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av tillfredsställande kvalitet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för och utför efter samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av god kvalitet
Syfte
Kunskaper om kostens och måltidssituationens betydelse och om vikten av fysisk aktivitet vid åldrande och sjukdom samt förmåga att omsätta kunskaperna i praktik
Eleven beskriver översiktligt kostens och den fysiska aktivitetens betydelse för rehabilitering och livskvalitet.
Eleven beskriver översiktligt kostens och den fysiska aktivitetens betydelse för rehabilitering och livskvalitet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat kostens och den fysiska aktivitetens betydelse för rehabilitering och livskvalitet.
Syfte
Förmåga att kommunicera med människor med geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd samt att använda språket som ett pedagogiskt redskap.
Eleven kommunicerar och samarbetar, med viss säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Eleven kommunicerar och samarbetar, med viss säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Eleven kommunicerar och samarbetar, med säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Syfte
Förmåga att på ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt sätt samarbeta med vårdtagare och närstående.
Eleven kommunicerar och samarbetar, med viss säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Eleven kommunicerar och samarbetar, med viss säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Eleven kommunicerar och samarbetar, med säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: