Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2019-11-26 12:49 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Kapitel 4 i matematikboken, muntlig examination.

Matriser

Bedömningsmatris Matematik

E
C
A
Problemlösning
Formulera och lösa problem
I huvudsak fungerande sätt
Relativt väl fungerande sätt
Väl fungerande sätt
Begrepp
Använda och analysera metematiska begrepp och samband mellan begrepp
Grundläggande kunskap om begreppen. Använder begreppen i huvudsak rätt
Goda kunskaper om begreppen. Använder på ett relativt väl fungerande sätt
Mycket goda kunskaper om begreppen. Använder på ett väl fungerande sätt
Metod
Välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Väljer och använder i huvudsak fungerande metoder. Tillfredställande resultat
Väljer och använder ändamålsenliga metoder. Gott resultat
Väljer och använder ändamålsenliga och effektiva metoder. Mycket gott resultat
Kommunikation
Använda matematiken uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Redovisar och samtalar om sina tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt
Redovisar och samtalar om sina tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt
Redovisar och samtalar om sina tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang
För till viss del resonemangen framåt
För resonemangen framåt
För resonemangen framåt samt fördjupar och breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: