Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik mätning & statistik samt samband & förändring

Skapad 2019-11-26 12:52 i Vidhögeskolan Varberg
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med mätning av tid och temperatur, negativa tal, statistik, lägesmått, koordinatsystem och proportionalitet under v.45-51 samt v.2-4 utifrån Tänk och räkna 5b samt delar av kapitel 5 och 6 i Prima Formula 5.

Innehåll

Arbetssätt

 • Tänk och räkna 5b kap 5 samt delar av kap 5 och 6 i Prima Formula 5
 • Se filmer på YouTube 
 • Se filmer på Studi.se
 • Praktiska övningar i klassen
 • EPA - problemlösning

Mål

Efter detta avsnitt ska du kunna:

 • Uppskatta, jämföra och välja tidsenhet
 • Avläsa, mäta och beräkna tid
 • Göra enhetsbyten med tid
 • Uppskatta temperaturer och använda negativa tal
 • Använda frekvenstabeller och diagram
 • Använda lägesmåtten typvärde, median och medelvärde.
 • Avläsa kartor och koordinater
 • Avläsa och använda grafer och proportionella samband
 • Använda strategier vid problemlösning (fingerfemman)

Begrepp

Tid, tidsenhet, år, kvartal, månad, vecka, dygn, timme (h), minut (min), sekund (s),frekvenstabell, cirkeldiagram, stapeldiagram, linjediagram, stolpdiagram, lägesmått, typvärde, median, medelvärde, negativa tal, koordinatsystem, koordinater, x-axel, y-axel, origo, graf, proportionalitet

Matriser

Ma
Matematik - Mätning & statistik samt samband & förändring ht19/vt20

-->
-->
-->
Tid
Kan ange tid i analog och digital form.
Du har ännu inte visat att du kan ange analog- och digital tid.
Du är på god väg att kunna ange analog- och digital tid.
Du har visat att du kan ange ange analog- och digital tid.
Tid
Kan göra enhetsbyten med tid.
Du har ännu inte visat att du kan göra enhetsbyten med tid.
Du är på god väg att kunna göra enhetsbyten med tid.
Du har visat att du kan göra enhetsbyten med tid.
Tid
Kan addera tider.
Du har ännu inte visat att du kan addera tider.
Du är på god väg att kunna addera tider.
Du har visat att du kan addera tider.
Tid
Kan räkna ut tidsskillnader (subtrahera tider).
Du har ännu inte visat att du kan räkna ut tidsskillnader.
Du är på god väg att kunna räkna ut tidsskillnader.
Du har visat att du kan räkna ut tidsskillnader.
Taluppfattning
Kan räkna med positiva och negativa tal.
Du har ännu inte visat att du kan räkna med positiva och negativa tal.
Du är på god väg att kunna räkna med positiva och negativa tal.
Du har visat att du kan räkna med positiva och negativa tal.
Statistik
Kan använda frekvenstabell och göra stolpdiagram.
Du har ännu inte visat att du kan använda frekvenstabell och göra stolpdiagram.
Du är på god väg att kunna använda frekvenstabell och göra stolpdiagram.
Du har visat att du kan använda frekvenstabell och göra stolpdiagram..
Statistik
Kan avläsa linjediagram gällande temperatur.
Du kan ännu inte avläsa linjediagram gällande temperatur.
Du är på god väg att kunna avläsa linjediagram gällande temperatur.
Du har visat att du kan avläsa linjediagram gällande temperatur.
Statistik
Kan avläsa cirkeldiagram och räkna ut antal och andelar.
Du har ännu inte visat att du kan avläsa cirkeldiagram och räkna ut antal och andelar.
Du är på god väg att kunna avläsa cirkeldiagram och räkna ut antal och andelar.
Du har visat att du kan använda avläsa cirkeldiagram och räkna ut antal och andelar.
Statisik
Kan räkna med medelvärde, median och typvärde.
Du har ännu inte visat att du kan räkna med medelvärde, median och typvärde.
Du är på god väg att kunna räkna med medelvärde, median och typvärde.
Du har visat att du kan räkna med medelvärde, median och typvärde.
Samband och förändring
Kan avläsa kartor samt avläsa och rita in punkter i ett koordinatsystem.
Du har ännu inte visat att du kan avläsa och rita in punkter i ett koordinatsystem.
Du är på god väg att kunna avläsa och rita in punkter i ett koordinatsystem.
Du har visat att du kan avläsa och rita in punkter i ett koordinatsystem.
Samband och förändring
Kan avläsa grafer och proportionella samband.
Du har ännu inte visat att du kan avläsa grafer och proportionella samband
Du är på god väg att kunna avläsa grafer och proportionella samband
Du har visat att du kan avläsa grafer och proportionella samband
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: