Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik: Konsten att hålla tal

Skapad 2019-11-26 13:06 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Ett tal där eleven ska övertyga sina kamrater om ett budskap.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Hylla, tacka eller försvara dig. Vi tränar på förmågan att övertyga och få med sig lyssnarna i tal.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Undervisning

Vi har under en veckas tid förberett oss för att skapa egna tal genom att:

Lärt oss om retorikens historia

Pratat om begreppen ethos, logos, pathos och deras betydelse för att lyckas med sitt tal

Titta på olika tal av mer eller mindre kända talare

Lärt oss olika retoriska figurer man kan använda vid skapandet av ett tal

Lärt oss om disposition och struktur

Vi har lärt oss betydelsen av ett väl fungerande kroppsspråk

Vi har lagt tid under lektionstid på att skriva tal och träna inför framförandet

Vi övar på att ge respons till varandra utifrån en mall som eleverna ska lära sig använda

Bedömning

Bedömning görs vid taltillfället v.48-50. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Svenska: Ett tal

Retorik - Hålla tal

E
C
A
Språk
Du använder dig av ett språk som för fram budskapet. Du hade kunnat formulera dig annorlunda emellanåt och ha större variation.
Du använder dig av ett bra språk som är mottagaranpassat.
Du använder, ett för uppgiften, mycket väl anpassat språk. Stor variation.
Kroppspråk/Röst
-Du använder dig måttligt av kroppsspråket i ditt tal. -Du använder dig av din röst på ett sätt som du skulle kunna utveckla och anpassa för uppgiften. Mer variation. -Du tittar upp ibland. -Du visar visst engagemang.
-Du använder dig av kroppspråket på ett fungerande sätt. Skulle kunna anpassa mer. -Du anpassar din röst bra för uppgiftens syfte. -Du tittar upp och talar relativt fritt från manus. -Du är engagerad.
-Du använder kroppspråket på ett mycket bra sätt. Mycket väl anpassat till uppgiften. -Du gör rösten till ett mycket betydelsefullt inslag i ditt tal. Stor variation. -Du talar fritt från manus och tittar genomgående upp. -Du är mycket engagerad och
Retoriska figurer
Ingen direkt anpassning i form av retoriska figurer.
Du använder någon retorisk figur.
Du använder flera retoriska figurer.
Innehåll
Genreanpassning
-Du har ett innehåll som passar din typ av tal och som går fram till mottagaren. -Du är har lagt lite tid på förberedelse. -Du har stöd av manus.
-Du har ett mottagaranpassat innehåll med ett tydligt tema och som passar till typen av tal. -Du använder dig på något sätt av ethos, logos och pathos. -Du har förberett dig och vet vad du ska prata om -Du använder stödord på ett fungerande sätt.
-Ditt tema och innehåll känns genomtänkt och tydligt. Temat passar väl till typen av tal. -Du använder dig på ett tydligt sätt av ethos, logos och pathos. -Du är väl förberedd och vet exakt vad du vill berätta om och hur. -Du använder stödord på ett väl fungerande sätt.
Struktur/Disposition
Du har en enkel inledning och avslutning.
Det finns en röd tråd i ditt tal och du har tydlig inledning och avslutning samt exempel.
Det finns en tydlig röd tråd i ditt tal och du har tydlig inledning och avslutning samt exempel som stärker ditt tema och syfte med talet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: