Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Julsånger

Skapad 2019-11-26 13:14 i Centrals förskola Kristianstad
Förskola
Vi vill berika barnen med våra svenska traditionella julsånger. Lära text och innehåll i dessa.

Innehåll

Nuläge:

Barnen tycker om att sjunga och vi vill berika barnen med våra svenska traditioner. Vi vill konkretisera sångerna för barnen med bilder.

Målbild:

När vi ser att barnen har glädje och intresse av vår kultur, lär sånger samt får ett större ordförråd.

Metod:

Vi träffar alla 5-åringar på hela förskolan. Visar bilder som illustrerar sångerna, widgit -online bilder. Ser och hör sångerna via projektor och på duk. Vi övar tillsammans och sjunger för hela förskolan på Lucia-dagen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: