Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KROPPEN

Skapad 2019-11-26 14:00 i Lönneberga förskola Heby
Förskola
"Nyfiken på kroppen" Vi vill ge barnen en större förståelse för kroppen och dess funktioner på ett lekfullt sätt.

Innehåll

Vad är vi?

Utifrån barnens intresse har vi börjat tema- Kroppen. Barnens frågor och funderingar styr en stor del av hur arbetet formas.

Vad ska vi?

Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förståelse för hur kroppen fungerar och för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande. Barnen ska få möjligheter att få svar på sina frågor och funderingar och utveckla sin koordinationsförmåga samt kroppsuppfattning.

Vi vill också stärka barnens självkänsla  samt hänsyn till varandra och förståelse för kroppen funktioner.

Hur gör vi?

Vi googlar fram fakta, lånar böcker om kroppen på biblioteket ( svara på barnens frågor och funderingar).

Vi ska ha samlingar med fokus på kroppen samt fysisk aktiviteter ( dansstopp, rörelse ,promenad, skogen...).

 

Uppgifter

 • Brainstoring

 • Känslor

 • Sketeton

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: